ข้าพเจ้านางสาวสุธากร ละครเขต ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจวิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลถาวร ซึ่งชาวบ้านส่วนมากทำอาชีพหลักเกี่ยวกับเกษตรกร ช่วงเดือนกันยายนเป็นช่วงฤดูกาลของเห็ดนานาชนิดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อีกหนึ่งอาชีพเสริมของชาวบ้านนั้นคือเก็บเห็ดขายทำให้เกิดรายได้เลี้ยงดูคนในบ้านได้และมีชาวบ้านบรงส่วนก็เก็บไปฝากลูกหลานที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด บางส่วนได้เก็บทำไปประกอบเป็นอาหารได้หลายอย่าง เช่น แกงเห็ด ผัดเห็ดใส่ไข่และอีกหลายเมนู ส่วนมากเห็ดที่เกิดมากในช่วงนี้ก็จะมี เห็ดระโงก เห็ดแดง เห็ดก่อแดง เป็นต้น  ซึ่งทำให้เห็นถึงธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้านตำบลถาวรที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้

บริเวณรอบๆเขาจะสังเกตได้ว่าจะมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ได้นำวัวมาเลี้ยงบนเขาเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการทำนาจึงทำให้ไม่มีที่เลี้ยงวัวชาวบ้านจึงได้นำมาเลี้ยงบนเขา  ซึ่งทำให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยป่าหญ้าต้นไม้และยังมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้วัวได้กินอีกด้วย และบริเวณรอบๆเขายังมีแหล่งน้ำที่ชาวบ้านเอาไว้ใช้ซึ่งน้ำส่วนมากก็ไหลมาจากบนเขาในช่วงหน้าฝน ทำให้ชาวบ้านมีน้ำไว้ใช้ได้ตลอดและยังเป็นแหล่งน้ำไว้ให้วัวที่ชาวบ้านเลี้ยงที่บริเวณนั้นได้กินอีกด้วย และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจะมีวัยรุ่นบางส่วนนิยมมาถ่ายรูปและนั่งกินอาหารสังสรรค์กัน

-ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ได้ลงสอบถามข้อมูลกับ ประธานอสม.ของแต่ละหมู่ที่ได้รับผิดชอบ เนื่องจากสถานที่กักตัวค่อนข้างเสี่ยงติดเชื้อโรคจึงไม่สามารถเข้าไปสอบถามได้ด้วยตัวเอง สถานที่กักตัวของตำบล ได้แก่ โรงเรียนบ้านถาวร และ วัดสาลวนลามบ้านบุตาพวง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 เป็นการลดการแพร่ระบาดเชื้อโรคในชุมชน

-อุปสรรคในการทำงาน                                                                                                       1.ทางไปบนเขาค่อนข้างลำบากเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน                                2.เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 จึงทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลค่อนข้างลำบาก

 

 

 

อื่นๆ

เมนู