1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. คู่มือการใช้งาน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล(U2T) ระบบจัดเก็บข้อมูลขององค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ

คู่มือการใช้งาน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล(U2T) ระบบจัดเก็บข้อมูลขององค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้า นายสุทัศน์  ศรีหาลุน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานกลุ่ม 2 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ศึกษา คู่มือการใช้งาน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล(U2T) ระบบจัดเก็บข้อมูลขององค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและกรอกข้อมูล ดังนี้
1. อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น
2 เกษตรกรในท้องถิ่น
3.พืชในท้องถิ่น
ข้าพเจ้าได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น ได้รับข้อมูลต่างๆจากเกษตรกรในท้องถิ่นครบถ้วนเป็นอย่างดี และได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกัลยาณมิตร

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ขอรับความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลจากส่วนราชการ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เทศบาลตำบลถาวร ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวกับข้อมูลเกษตรกรในตำบลถาวร ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลในการทำงานได้รวดเร็วและมีรายละเอียดที่ครบถ้วน สามารถตรวจเช็คได้
และกลุ่มของข้าพเจ้ายังได้วำรวจอาหารที่น่าสนใจและพืชในท้องถิ่น ซึ่งชุมชนบ้านถาวร กำลังจะยกระดับเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยว จึงได้มีการนำเสนออาหารที่น่าสนใจมากมายทั้งเมนูที่หาทานได้ไม่ยากและเมนูประจำฤดูกาลซึ่งหากินได้ที่บ้านถาวร และ อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ คือ บ้านถาวรมี ป่าเขาล้อมรอบหลายลูก ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งหาของป่าทั้งคนในและนอกพื้นที่ ซึ่งในป่าเหล่านั้นต่างมีต้นไม้นานาพันธ์ุทั้งที่เป็นยา และเป็นอาหารได้

ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการทำงาน ตามโครงการ และขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม 2 และ สมาชิกโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ถาวร ทุกท่านที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการกรอกเอกสาร หรือ แนะนำจุดที่จะให้ข้อมูลต่างๆ จนทำให้สามารถปฏิบัติงานในเดือนเมษยนผ่านไปได้ด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู