ข้าพเจ้า นางสาวธนาพร พยัคฆา ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายรับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคม เดือนที่สองที่ได้รับหน้าที่ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของประชาชนในตำบลถาวร ข้อมูล01 และ 02 ตามแบบฟอร์มของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้แบ่งทีมกันลงพื้นที่และรวบรวมเก็บข้อมูลอย่างดีที่สุด

 

อื่นๆ

เมนู