สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวปิยะดา สิงห์วงค์ ปฏิบัติงาน ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) คณะนี้ดิฉันได้ปฏิบัติงานเข้าเดือนที่ 2 แล้วค่ะ ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมนี้ได้ทำการลงข้อมูลในเว็บไซต์ cdd.go.th ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง(ระบบใหม่) ข้อมูลที่ลงสู่ระบบมีดังนี้

            เรื่องที่ 1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีขั้นตอนในการลงระบบ โดยการนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกมาตรวจสถานะของสมาชิกรายใหม่ เพื่อที่จะทำการสมัครสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีให้แก่สมาชิกรายใหม่ประจำเดือนมีนาคม

          เรื่องที่ 2 โครงการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ otop​  ชุมชน ช่วยรับสมัครผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสินค้า OTOP เพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมในโครงการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ OTOP ชุมชน

          เรื่องที่ 3 ช่วยงานพัฒนาชุมชน เรื่องการพักชำระหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยการโทรหาผู้ที่ผ่านเกณฑ์และสนใจในการพักชำระหนี้ให้เข้ามาดำเนินการ

          นอกจากนี้ช่วงวันที่ 9 -​11 มีนาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่บ้านบ่อโพธิ์ ต.สำโรงใหม่  อ.ละหานทราย​  จ.บุรีรัมย์ ​ร่วมกับหน่วยงานกองร้อย ตชด.215 หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลสำโรงใหม่ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการเป็นเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และบริการด้านอื่นๆ

          การทำงานในเดือนมีนาคมนี้  ทำให้มีประสบการณ์​เพิ่มขึ้น การทำงานคล่องตัว เกิดความรู้  ความชำนาญในการปฏิบัติงาน และได้เรียนรู้​การทำงานเป็นทีม

       

อื่นๆ

เมนู