ข้าพเจ้านางสาวพิภาพร​ สะอาดชอบ​ ภาคประชาชน​ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม​01,02​ ประจำเดือนมีนาคม​ 2564​ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษ​ฐกิจและสัง​คมรายตำบลแบบบูรณาการ​ มหาวิทยาลัย​สู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล​ หมู่2 ตำบลถาวร​ อำเภอเฉลิมพระเกียติ​ จ.บุรีรัมย์​ จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด19​ เป็นอย่างดี​ เพราะติดตามข่าวสารจากทางทีวี​ แต่มีประชาชนส่วนน้อยมากที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด19​  โรคระบาดนี้ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ลดลง​ ไม่สามารถ​ชำระหนี้ได้ตามปกติ​ บางครัวเรือนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น​ บางคนถึงกับบอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือให้เงินเยียวยาให้ครบทุกคน.​        ในบ้านถาวรมีกลุ่มอาชีพมากมายหลากหลายกลุ่มแตกต่างกันไป  แต่ส่วนมากจะประสพปัญหาคล้ายๆกันคือผลิตภัณฑ์​แล้วไม่มีที่จำหน่าย​  ไม่รู้จะไปขายที่ไหน​ เพราะผู้ผลิตบางส่วนเป็นผู้สูงอายุและไม่รู้ช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อโซเชียล​ แต่ผู้ผลิตบางส่วนก็มีช่องทางการจำหน่ายของตัวเอง​ ซึ่งกลุ่มที่ไม่รู้​ ไม่มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าอยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้มาก​      บางคนตกงานกลับมาอยู่บ้านไม่มีอาชีพ​ ไม่มีรายได้​ ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มโอท็อป​ จึงไม่มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว​ แต่น้อยคนมากที่จะประสพกับปัญหาแบบนี้​  ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้ส่งเสริมการเกษตร​ปลอดสารพิษ​ แหล่งจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์​ชุมชน

ในตำบลถาวรนั้นยังขาดแคลนทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมากเนื่องจากประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาก็จะเป็นไฟฟ้าส่องสว่างตามท้องถนนสายต่างๆรอบหมู่บ้านและถนนสายหลัก​  คนบางกลุ่มที่ยึดอาชีพปลูกผักขายก็จะประสพกับปัญหาการแย่งที่ปลูกผักกันในพื้นที่ของทะเลเขาหลุบ​ ซึ่งเคยมีการพูดคุยกันบ้างแล้วแต่ยังไม่เห็นผลเป็นที่น่าพอใจ​ บางคนบอกว่าอยากให้เลิกปลูกผักตรงพื้นที่นี้แล้วหันมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทน​ เพราะสารเคมีที่ใช้ไหลลงแหล่งน้ำทำให้ปลาตายและมีจำนวนลดลง​ ส่งผลให้มีแหล่งอาหารลดลงตามไปด้วย​

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนชาวตำบลถาวรเพื่อบอกต่อถึงความต้องการของคนในชุมชนและสิ่งที่ขาดแคลนไว้เพียงเท่านี้​ ขอขอบพระคุณ​ค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู