ดิฉันนางสาวปิยพร อาจเอื้อม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ก่อนการปฏิบัติงานของตำบลถาวรประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและวางแผนการทำงาน หลังจากประชุมเสร็จดิฉันและทีมงานก็ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทันที ดิฉันและทีมงานได้รีบหมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจ แหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น และผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด                                                                                                    สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลถาวร มีทั้งหมด 3 สถานที่ ได้แก่                                            1. บ้านนาถาวรเป็นร้านกาแฟและมีอาหารหลากหลายเมนู บรรยากาศดี เหมาะแก่การมาพักผ่อน มีมุมถ่ายรูปหลากหลาย                                                                                            2. วัดเขาหลุบ มีศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านถาวรและคนในท้องถิ่นไปสักการะบูชา และมีวิวรอบๆบริเวณวัดที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเดินทางมาเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดพักผ่อน หลังจากลงจากวัดเขาพระอังคารมาแล้ว เรายังคงเดินทางต่อไปที่                            3.โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง ของครูลี่ โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง เป็นโรงเรียนซึ่ง นายพิชัย อุ้ยเหง่า หรือครูลี่ อายุ 40 ปี ชาวนาบ้านถาวร เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น ภายใต้แนวคิดการรักษาวิถีชีวิตรากเหง้าและความงดงามของชนบทไม่ให้เลื่อนหายไป และโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง” ยังเป็นโรงเรียนเปิดสอนดนตรีในทุกเย็นให้กับเด็กในหมู่บ้านเพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์                                                                                                              ดิฉันและทีมงานเดินทางไปสำรวจที่ ที่พัก/โรงแรม ที่พักในตำบลถาวรนั้น คือบ้านนาโฮมสเตย์ ถาวร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนกลาง ตำบลถาวร เป็นโฮมสเตย์ที่มีบรรยายกาศรอบๆที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมาก สถานที่สุดท้ายที่เดินทางไปสำรวจคือ ร้านอาหารในท้องถิ่นของตำบลถาวร  ร้านอาหารในท้องถิ่นตำบลถาวรนั้น ส่วนมากจะเป็นที่ขายอาหารตามสั่งทั่วไป ร้านที่เป็นชื่อเสียงของตำบลถาวรในตอนนี้คือ ร้านบ้านนาถาวร ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและยังเป็นร้านอาหารอีกด้วย มีอาหารที่แนะนำคือ ผัดเผ็ดหมูป่า ผัดฉ่าปลา                                                                                                                              ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ข้อมูลนี้ดิฉันและทีมงานสอบถามผู้นำหมู่บ้านและ อสม ที่รับผิดชอบแต่ละหมู่ หลังจากดิฉันสำรวจแหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด  เสร็จเแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มากรอกข้อมูลลงเว็ปไซต์อย่างครบถ้วน                                                      จากนั้นดิฉันและทีมงานได้ สำรวจตัวชี้วัดที่ 2 ประชากรเป้าหมาย  ตัวชี้วัดที่ 3  ผู้ที่เป็นปฏิบัติการหลัง (Key actors) และผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการในพื้นที่  ตัวชี้วัดที่ 4 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ได้ผลดี และตัวชี้วัดที่ 5 นวัตกรรมการแก้ปัญหา (เชิงระบบ เชิงกระบวนการ เชิงเทคนิค)  และบันทึกข้อมูลลงเว็ปไซต์เรียบร้อยแล้ว  ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่เดือนพฤษภาคม เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 นั้นมีความรุนแรงในทุกพื้นที่ ข้อมูลบางส่วนดิฉันใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูล แต่มีข้อมูลบางส่วนจำเป็นต้องลงพื้นที่จึงจะได้ทราบข้อมูลในการลงพื้นทุกครั้งดิฉันและทีมงานมีการป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของตนเองและชุมชนเป็นอย่างดี  ในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในเดือนพฤษภาคม ดิฉันและทีมงานขอขอบคุณหน่วยงาน นำชุมชนและประชาชนทุกคนที่เกี่ยวข้อในการหาข้อมูล ทำให้ดิฉันและทีมงานได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงคะ

 

วีดีโอเพิ่มเติม

อื่นๆ

เมนู