ข้าพเจ้านางสาวพิภาพร สะอาดชอบ ภาคประชาชน  ทำงานในพื้นที่เขตตำบลถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

สำหรับการทำงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจพืชประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น อาหารประจำถิ่น เนื่องด้วยสภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ในตอนนี้  ทำให้การลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านเพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการพบปะพูดคุยในระยะใกล้  จึงส่งผลให้การทำงานในเดือนนี้ส่วนมากจะเป็นการสำรวจพืช อาหาร แหล่งนำ้ธรรมชาติ จากการสำรวจพบพืชประจำถิ่นจำนวนมาก ทั้งพืชล้มลุก ไม้ยืนต้น เถาวัลย์ขนาดใหญ่และมีอายุกว่าร้อยปีเลยทีเดียว  จรเข้กลายเป็นหิน  ซึ่งสวยงามมากสามารถสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เลย เพื่อให้คนในชุมชนได้มีรายได้จากการเป็นไกค์นำเที่ยวเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำ  เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อยมากไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน ทำให้เกิดภาระหนี้สินเพราะรายจ่ายเยอะกว่ารายได้  ดิฉันคิดว่าถ้าชาวบ้านมีรายได้เพิ่มจากการทำนาจะเป็นการช่วยให้เขาได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น ภาระหนี้สินก็จะค่อยๆลดลง  คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามลำดับ  จากการสำรวจพืชประจำถิ่นเด่นๆของเดือนนี้ก็จะมี “ผักอินูน”หรือภาษาอิสานเรียกว่า “ผักสาป”  ยอดอ่อน ดอก และผลสามารถรับประทานได้ รสชาติจะออกขมนิดๆแต่กินกับน้ำพริกปลาร้าสไตล์อิสานแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่า……..สุโก้ยอีหลีเด้อ  ต่อมาจะเป็น “ดอกดิน” หรือ “ดอกกระเจียว”  ดอกกระเจียวจะมีกระเจียวแดงและกระเจียวขาว และสุดท้ายคือผักหวานป่า พืช 3 ชนิดนี้เรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของคนในชุมชนก็ว่าได้ เพราะชาวบ้านจะขึ้นเขาไปเก็บมาเพื่อจำหน่าย รายได้ดีเลยทีเดียว  แต่ก็มีข้อจำกัดคือ 1 ปีถึงจะสามารถเก็บได้หนึ่งครั้ง

อาหารพื้นบ้านของคนในท้องถิ่นส่วนมากแล้วจะเป็นอาหารที่หาได้จากท้องไร่ท้องนา บนป่าเขา และเนื้อสัตว์ที่มีในชุมชน อย่างเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา กบ เขียด อึ่ง ปลาไหล แมงจินุน ฮวก(ลูกอ๊อด) ไข่มดแดง เห็ด หมู ไก่ เนื้อวัว

ตำบลถาวรมีชุมชนที่แตกต่างกันอยู่ 3 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านลาว หรือคนอิสาน ชุมชนนี้จะพูดภาษาอิสานเป็นหลัก  2.ชุมชนบ้านไทย ชุมชนนี้จะพูดภาษาไทยเดิ้ง หรือคล้ายๆกับภาษาไทยโคราช   3.ชุมชนเขมร แน่นอนว่าชุมชนนี้พูดภาษาเขมรค่ะ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอถ่ายทอดประสพการการลงพื้นที่ในตำบลถาวร ผ่านบทความนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและพัฒนาหมู่บ้านตำบลถาวรของเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ขอบพระคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู