นางสาว จุฑาทิพย์ โคตรสมบัติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลถาวร อำภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ๑มหาวิทยาลัย๑ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การทำงานต่อเนื่องมาจาก วันที่24พฤษภาคม2564ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับการนัดหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลให้มีการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ทางmeet.google.comเพื่อวางแผนการทำงานในสัปดาห์ Covid week

วันที่27พฤษภาคม2564 คณะอาจารย์และทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลถาวรเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดสเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเพื่อลงพื้นที่และแจกชาวบ้าน

วันที่28พฤษภาคม2564ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้เข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวการป้องกันและดูแลตนเองเพื่อให้ห่างไกลจากโควิดแก่ชาวบ้าน มีการนำสเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไปแจกให้แก่ชาวบ้านในชุมชน และมีการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะจุดเสี่ยงที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการร่วมกันเช่น วัด ตลาด ศูนย์เด็กเล็ก และสถานีตำรวจ

วันที่7มิถุนายน2564ข้าพเจ้าและทีมงานเข้าร่วมประชุมออนไลน์ทางmeet.google.comเพื่อวางแผนการอบรมการสร้างเครื่องดืมเพื่อสุขภาพ

วันที่12มิถุนายน 2564มีการอบรมการสร้างเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้รับความสนใจและความร่วมมือจากกลุ่มชาวบ้านโดยใช้พืชที่มีในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น ดอกอัญชัญ มะตูม มะนาว มะม่วงหาวมะนาวโห่ ใบหญ้านาง ใบเตย ลูกหม่อน และกระชาย เป็นต้น มาสกัดและปรุงแต่งให้ได้รสชาติที่ดีขึ้นโดยมีการแบ่งกลุ่มชาวบ้านร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานช่วยกันทำน้ำที่กลุ่มตนเองสนใจมาคนล่ะ1อย่าง โดยกลุ่มข้าพเจ้าสนใจความให้สีที่สวยของดอกอัญชัญและความหอมของมะตูม จึงนำทั้งสองอย่างมารวมกันและเพิ่มความหอมหวานด้วยน้ำผึ่งทำให้ได้น้ำอัญชันมะตูมน้ำผึ่ง มีรสชาติหวานหอมและสีสวย ใช้เป็นเครื่องดื่มดับกระหายในครัวเรือนและใช้เป็นเครื่องดืมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้และอาจจะเป็นเครื่องดื่มสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19การทำงานของทีมผู้ปฏิบัติงานในตำบลพื้นที่ถาวรก็ยังคงมีป้องกันตามมาตรการ การอบรมในครั้งนี้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน50คนเพื่อเว้นระยะห่างไม่ให้มีจำนวนแออัดมากจนเกินไป มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือก่อนเข้าไปภายในสภานที่อบรม มีการสวมหน้ากากตลอดเวลาระหว่าการอบรม

 

อื่นๆ

เมนู