ข้าพเจ้า นางสาวพิภาพร  สะอาดชอบ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตำบลถาวร อ.เฉลิมพระเกียติ จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการจ้างงาน

ในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้  เร่ิมจากการลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลเรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19  และเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นมาฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด   หลายคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการปฎิบัติตัวและเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนและหลังการฉีดวัคซีน  ส่วนหนึ่งมีความกังวลว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะมีผลข้างเคียงรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต  แต่บางส่วนก็พร้อมที่จะฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด  เพราะคิดว่ามีวัคซีนป้องกันดีกว่าไม่มี หลังจากให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรควิด-19 แล้ว  ก็ไปต่อที่การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด ตลาด สำนักงานเทศบาล สถานีตำรวจ ทีมงานทุกคนได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดกันอย่างเต็มที่  ในการรณรงค์ในช่วง COVID week นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะแล้ว ก็ยังมีทำสเปรย์แอลกอฮอล์  แมสปิดจมูก เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19  ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าอาวาส ประชาชน  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ทำให้การปฏิบัติงานในสัปดาห์โควิดวีค เป็นไปอย่างราบรื่น  ทุกคนมีรอยยิ้มและคำขอบคุณเมื่อได้สเปรย์แอลกอฮอล์ แมส  ซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง  บางคนถึงกับบอกว่ามาแจกแบบนี้บ่อยๆนะ ^^

เมื่อจบงานโควิดวีคเราก็ไปต่อที่การพัฒนาสัมมาชีพ ครั้งนี้เราได้เชิญชวนชาวบ้านที่มีความสนใจอยากมีอาชีพ อยากมีรายได้จากการพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่สะอาด อร่อย มีประโยชน์ และได้มาตรฐาน   ในครั้งนี้เราได้พัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 5 สูตรด้วยกัน ได้แก่ น้ำกระชาย มิกซ์เบอร์รี่ อัญชัญ อัญชัญมะนาว และน้ำย่านาง แต่ละสูตรก็จะมีวิทยากรมาให้ความรู้ก่อนการลงมือทำ  เพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงประโยชน์  ขั้นตอนการทำเครื่องดื่มสมุนไพรได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ในวันนั้นข้าพเจ้าได้เห็นความตั้งใจ ความทุ่มเท ความเสียสละ ทั้งประชาชน คณะวิทยากร คณะทำงานทุกท่าน เห็นแล้วอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาสู่ชุมชนบ่อยๆ  นอกจากจะเป็นการสร้างงาน ให้ความรู้ แต่ยังเป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่คนในชุมชน  ข้าพเจ้าได้เห็นศักยภาพของคนบ้านถาวร  ทุกกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันอย่างเต็มที่   ข้าพเจ้าได้รับความรู้ คำแนะนำจากคณะวิทยากร ในเรื่องประโยชน์ของสมุนไพรไทย  ขั้นตอนการทำที่ถูกต้อง สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน  นอกจากความรู้จากคณะวิทยากรแล้วข้าพเจ้ายังได้ความรู้เพิ่มเติมและเทคนิคการทำน้ำสมุนไพร จากแม่ๆ ป้าๆ ที่มาร่วมงานในวันนั้น  ถือว่าเป็นวันที่คุ้มค่าอีกวันหนึ่งก็ว่าได้  ความรู้ที่ถูกต้องจากคณะวิทยากร เคล็ดลับจากแม่ๆ ป้าๆ ผู้ร่วมงาน  ข้าพเจ้ารู้สีกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับทีมงานที่เข้มแข็ง มีน้ำใจ มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกขั้นตอนการทำงาน  ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรและต่อยอดให้เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของท่าน

เมื่อเสร็จสิ้นงานโควิดวีค ทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกในแอพพลิเคชันของกระทรวงต่อไป  ในเดือนนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรในพื้นที่  ต้นไม้ในตำบลถาวร  ในการลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรนั้นค่อนข้างจะยากนิดหน่อยเพราะต้องลงพื้นที่ไปยังที่นาของเกษตรกร  บางพื้นที่เส้นทางการเดินทางนั้นก็จะขรุขระบ้างเนื่องจากถนนหนทางที่ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่  บางครั้งก็ต้องเดินเท้าเข้าไปในที่นาของเกษตรกรเนื่องจากยานพาหนะไม่สามารถสัญจรได้นั่นเอง  แต่ก็ได้ประสพการณ์ที่แปลกใหม่และเป็นการทำงานที่ตื่นเต้นดี  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด  ข้าพเจ้าและทีมงานก็ไม่ย่อท้อ ถึงไหนถึงกันค่ะ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวตำบลถาวร

rpt

rpt

rpt

 

อื่นๆ

เมนู