ข้าพเจ้า นางสาวธนาพร พยัคฆา ประเภท นักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

จากที่ทางคณะผู้จัดงานและชาวบ้านได้จัดกิจกรรมอบรมทำการผลิตภัณฑ์เครื่องดิ่มสมุนไพร โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็ยวัตถุดิบที่มีในชุมชน หาได้ง่ายในพื้นที่นำมาสกัดเย็นเป็นน้ำสมุนไพร ทำได้ 5 สูตร ได้แก่ น้ำคลอโรฟิลล์ น้ำอัญชันผสมน้ำมะตูมและน้ำมะนาว  น้ำลูกหม่อนผสมน้ำผึ้งและน้ำใบเตย  น้ำกระชายผสมน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่และน้ำผึ้ง กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำน้ำน้ำกระชายผสมน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่และน้ำผึ้ง

ต่อมาได้มีการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยให้ออกแบบฉลากและโลโก้ของเครื่องดื่มสมุนไพรของแต่ละกลุ่ม โดยให้ดึงจุดเด่นของเครื่องดื่มออกมา ฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นมีการกำหนดให้สีต้องไม่เกินสามสี การใช้ตัวอักษรที่ดูง่าย และอ่านง่ายเพื่อให้คนทุกวัยนั้นเข้าถึงแบนร์ของเราได้ง่าย เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ไปอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ จะได้เข้าใจได้ง่าย

 

อื่นๆ

เมนู