สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวปิยะดา สิงห์วงค์ เป็นบัณฑิตประเภทจบใหม่(กพร.) ของตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ในตำแหน่งนักพัฒนาดิจิทัล (นพร.)

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. ดิฉันเข้าไปรายงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งนักพัฒนาดิจิทัล (นพร.) และได้พบปะพูดคุยกับพี่ที่ดูแลในสำนักงานเขาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการทำงานเกี่ยวกับการลงข้อมูลในเว็บไซต์ cdd.go.th ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง(ระบบใหม่)ซึ่งการปฏิบัติงานนั้นจะเป็นไปตามวันเวลาของทางราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.

          ช่วงวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายและช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงาน

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้ปฏิบัติงานลงข้อมูลในเว็บไซต์ cdd.go.th เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง(ระบบใหม่)เรื่องแบบตรวจสอบสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีขั้นในการลงข้อมูลในโปรแกรมดังนี้

 • เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ go.th
 • เข้าสู่ระบบด้วย username และ Password
 • ไปที่บริการภายใน
 • ศูนย์ข้อมูลกลางใหม่
 • คลิกที่เรื่องแบบตรวจสอบสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • ค้นหา อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดึงข้อมูล
 • กรอกข้อมูล
 • บันทึกข้อมูล

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้ปฏิบัติงานลงข้อมูลในเว็บไซต์ cdd.go.th เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง(ระบบใหม่) เรื่องโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) พ.ศ.2564 มีขั้นในการลงข้อมูลในโปรแกรมดังนี้

 • เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ go.th
 • เข้าสู่ระบบด้วย username และ Password
 • ไปที่บริการภายใน
 • ศูนย์ข้อมูลกลางใหม่
 • คลิกที่เรื่องโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) พ.ศ.2564
 • ค้นหา อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดึงข้อมูล
 • กรอกข้อมูล
 • บันทึกข้อมูล

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่บ้านเทพยัคฆ์พัฒนา ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลและร่วมมือกับนักพัฒนาต้นแบบลงพื้นที่ช่วยกันวัดแปลง

          จากที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ดิฉันได้เรียนรู้งานจนเข้าใจและดำเนินการลงข้อมูลในระบบเรื่องแบบตรวจสอบสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเรื่องโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) พ.ศ.2564 และรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ภาพประกอบการทำงาน

อื่นๆ

เมนู