1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03 อบรมแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED03 อบรมแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

   ข้าพเจ้านายเอกพล ยอดสะเทิน  ประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานเช่น วิถีชีวิต อาชีพ แหล่งท่องเที่ยว และประเพณีต่างๆ ของชาวบ้านในตำบลถาวร รวมถึงเข้าร่วมอบรมกับทีมงาน ชาวบ้าน และผู้นำหมู่บ้าน ในหัวข้อการสร้างและพัฒนาเชิงปฎิบัติการด้านการนำเที่ยวและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาชุมชน

   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมกับทีมงาน ชาวบ้าน และผู้นำหมู่บ้าน ในหัวข้อการสร้างและพัฒนาเชิงปฎิบัติการด้านการนำเที่ยวและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบล ซึ่งรูปเเบบการอบรมจะเป็นการวิเคราะห์เเละร่วมกันวางเเผนการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวตามจุดต่างๆในตำบลถาวร ซึ่งก่อนหน้าของการอบรม ข้าพเจ้าเเละทีมงานก็ได้มีการลงพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจเเละรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน ผู้คน รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมที่คนในชุมชนยืดถือปฎิบัติสืบต่อกันมา เเละจากที่ได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลมานั้นพบว่าในตำบลถววร มีความน่าสนใจและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อยู่จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น อาชีพของคนในชุมชน ดนตรีเเละวรรณกรรม อาหาร ประเพณี และที่สำคัญคือในพื้นที่ตำบลถาวรนั้นมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

ซึ่งความน่าสนใจและความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ เหมาะแก่การนำเสนอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยิ่ง เมื่อมีข้อมูลเเล้วก็ได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อวางแผนสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว โดยจะทำเเอพพลิเคชั่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวสะดวกในการหาเเหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลถาวร ในการดำเนินงานครั้งนี้ทางคณาจารย์ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ในการสร้างแอพพลิเคชั่นและการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ มาให้ความรู้กับทางคณะดำเนินงานและทางคนในชุมชนเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

เเละหลังจากทำการอบรมเสร็จก็ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล  CBD เพิ่มเติม เเละได้เก็บข้อมูลพื้นฐาน โดยหัวข้อที่ทำการสำรวจก็คือ  1) บุคคลที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 2) สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น 3) พืชในท้องถิ่น 4) เกษตรกรในท้องถิ่น 5) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น เเละนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาในพื้นเเละสรุปผลข้อมูล CBD ร่วมกับสมาชิกในทีม เเล้วจึงสรุปผลในรูปเเบบพาวเวอร์พ้อย

วิดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู