1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03 การสร้างและพัฒนาเชิงปฎิบัติการด้านการนำเที่ยวและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED03 การสร้างและพัฒนาเชิงปฎิบัติการด้านการนำเที่ยวและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

” การท่องเที่ยวตามรอยวิถีชีวิตของคนในชุมชนถาวร “

กระแสนิยมการท่องเที่ยวในรูปแบบใกล้ชิดธรรมชาติและการใช้ชีวิตตามวิถีชุมชนดั้งเดิมกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันยิ่งในยุคที่ผู้คนต้องทำงานแข่งกับเวลาบวกกับความเคร่งเครียดในแต่ละวัน ย่อมมีความต้องการที่จะพักผ่อนหย่อนใจไปกับธรรมชาติและการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมก็คือชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่ใช้ชีวิตในรูปแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่สามารถเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ยิ่งในชุมชนที่มีสถานที่เก่าแก่ สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีหรือประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นย่อมเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ชีวิตในรูปแบบดั้งเดิม เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่างๆอยู่มากมาย แต่ยังคงขาดการสนับสนุนในหลายๆด้านและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนโดยมุ่งหวังที่จะยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้น ทางคณาจารย์และทีมดำเนินงานจึงจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนขึ้นมา โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้และความเข้าใจในด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อให้ความรู้ในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการใช้สื่อออนไลน์ นอกจากนั้นยังได้ทำความเข้าใจและมอบความรู้ให้กับคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางทีมดำเนินงานได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลที่น่าสนในชุมชนมาแล้ว จึงได้พบสถานที่ที่น่าสนใจหลายที่รวมถึงงานฝีมือและวัฒนธรรมต่างๆ ที่จะสามารถยกขึ้นมาเป็นจุดเด่นของชุมชนได้ จึงทำการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อนำเสนอเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน เมื่อมีข้อมูลแล้วก็จำเป็นที่จะต้องวางแผนการสร้างและพัฒนาเชิงปฎิบัติการด้านการนำเที่ยวในชุมชนรวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นแรงขับที่จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนผลักดันให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น

จากข้อมูลต่างๆที่ได้มาสะท้อนให้เห็นว่าชมชนมีจุดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจที่จะสามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้จึงวางแผนสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวตามรอยวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนโดยไม่ทำลายวิถีชีวิตหรือทรัพยากรเดิมของชุมชนที่มีอยู่เพื่อเป็นการอนุรักษ์และยกระดับชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู