ข้าพเจ้านางสาวพิภาพร สะอาดชอบ  เจ้าหน้าที่ดำเนินงานภาคประชาชน  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการทำงานประจำเดือนพฤศจิกายนนี้  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  บ้านถาวรมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์   ได้แก่ วัดเขาหลุบ ที่ตั้งอยู่ ณ ปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว   เป็นที่ประดิษฐานของหลวงปู่เขาหลุบ   หลวงปู่เขาหลุบเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านบ้านถาวรมาช้านาน  ทุกๆปีจะมีประเพณีทำบุญ  ขึ้นเขาหลุบ   ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน ของทุกปี   ในงานประเพณีขึ้นเขาหลุบนั้นจะมีการจุดบั้งไฟเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์    ของพืชพรรณธัญญาหาร   เสี่ยงทายว่าฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่   และยังมีการนำใบตอง ต้นข้าว นำมาขมวดเป็นปมที่ปลายของใบตองหรือใบข้าว  เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนตัวบุคคลในครอบครัว   แล้วนำมาขอพรหลวงปู่เขาหลุบให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข   ให้หลงฃวงปู่เขาหลุบตามปกป้องรักษาคุ้มภัย  และนี่ก็เป็นความเชื่อของคนบ้านถาวร  ที่ศรํทธานับถือในองค์หลวงปู่เขาหลุบ

แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรม    คนบ้านถาวรพื้นเพเดิมคือคนอิสาน  ซึ่งวัฒนธรรมของคนอิสานนั้น      ที่เรียกกันว่า  ฮีดสิบสองคลองสิบสี่  คือการปฎิบัติตามและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของคนอิสานไว้ได้อย่างครบถ้วน    ไม่ว่าจะเป็นประเพณีบุญบั้งไฟ   ประเพณีแห่ต้นผึ้งในวันออกพรรษา   ประเพณีบุญข้าวจี่  ประเพณีแห่ผะเหวดเข้าเมือง  และอีกหลายประเพณีที่ชาวบ้านบ้านถาวรได้ธำรงรักษาไว้เป็นเวลาเนิ่นมาจนถึงปัจจุบัน

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ลงพื้นที่ปักหมุดเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว  หาข้อมูลและสอบถามประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ จากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน  นอกจากสถานที่ท่องแล้วยังมีศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ที่ทำโดยกลุ่มแม่บ้าน                ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  เสื่อกก  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก  เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ                  งานจักสานตะกร้า กระติบข้าวเหนียวและอาหารในท้องถิ่น

 

             

 

อื่นๆ

เมนู