ข้าพเจ้า นางสาวธนาพร พยัคฆา ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมการอบรมทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ ซึ่งมีชาวบ้านในหมู่บ้านถาวรมาเข้าร่วมการอบรมและทำกิจกรรมร่วมอีกด้วย ซึ่งทางทีมงานได้เตรียมวัตถุดิบ ผลไม้ที่มีในท้องถิ่นอยู่ในหมู่บ้านถาวรซึ่งหาได้ง่ายตามฤดูกาล ได้แก่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะขามหวาน องุ่น ส้ม แตงโม กล้วย เป็นต้น และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการลงมือทำเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้นำผลไม้และวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆเตรียมการทำ โดยมีชาวบ้านร่วมลงมือทำด้วยกันอีกด้วย จากนั้นได้นำผลไม้ไปทำการแกะเมล็ดออกให้หมด แล้วนำไปเคี่ยวให้น้ำออกจากผลไม้เพื่อสกัดคุณประโยชน์ทางโภชนาการ ต่อมาได้ทำวิธีการหมักน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพด้วยน้ำอุ่นเป็นเวลา 30 นาทีหรือจนกว่าน้ำจะออกจากผลไม้ โดยขั้นตอนการทำต้องมีการตวง วัดปริมาณ เพื่อให้ได้สัดส่วนที่กำหนดหรือที่เราต้องการ เมื่อได้น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพตามที่ต้องการแล้ว ให้นำไปบรรจุลงผลิตภัณฑ์ขวดโหลแก้วและต้องใส่หัวเชื้อหมัก จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นและปิดปากด้วยถุงและรัดยาง จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 3-7 วัน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายคือ หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่ 9 จากการสำรวจข้อมูลจากประชาชน ชาวบ้าน ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีที่ดินทำกิน และมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง ได้ทำการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ชาวบ้านมีฐานะค่อนข้างจน บางครอบครัวแทบไม่มีกินและไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือมากนักเท่าไหร่


อื่นๆ

เมนู