ข้าพเจ้านางสาวพิภาพร  สะอาดชอบ  เจ้าหน้าที่ปฏิบ้ติงาน ภาคประชาชน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ

สำหรับการทำงานในเดือนตุลาคมนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T-SROI ตามแบบสอบถาม   โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T   ผู้ให้ข้อมูลตามแบบสอบถามครั้งนี้คือ นายประสพ   พิพวนนอก  รองนายกเทศมนตรีตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์   ท่านได้ให้ความคิดเห็นในหัวข้อ  “ท่านมีความคาดหวังจากการดำเนินกิจกรรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ U2T ในครั้งนี้อย่างไรบ้าง”  ได้อย่างน่าสนใจและเป็นแบบอย่างนักพัฒนาที่ดีเลยทีเดียว  ข้อความมีดังนี้ “เกิดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ   เพื่อก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชน  เกิดนักคิด นักพัฒนารุ่นใหม่  เป็นกำลังให้ชุมชนได้มีการต่อยอดพัฒนา”  ส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าคิดว่าบุคคลท่านนี้เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่พร้อมจะพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน    จากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถาวร  ได้มีเจ้าหน้าที่ธุรการได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนชัดเจน

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว   หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าบ้านถาวร  ตำบลถาวร  มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว  ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเขาหลุบในปัจจุบัน   มีพระประธานองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว   มีหลักศิลาจารึกเป็นภาษาโบราณถึงสองหลักด้วยกัน   ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของพระประธานองค์ใหญ่   บนภูเขาหลุบยังมีเจ้าปู่เขาหลุบที่ชาวบ้านศรัทธา นับถือ  ชาวบ้านชอบมากราบไหว้ขอพร  บนบานสานกล่าว  และส่วนมากจะสมหวังแทบทุกราย   ทุกๆปีจะมีการทำบุญตักบาตร  แห่ต้นกฐินขึ้นไปบนเขาหลุบ  มีการจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย  ซึ่งจะจัดขึ้นตรงกับวันสงกรานต์  หรือวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี   นอกจากสถานที่ศักสิทธิ์แล้วยังมีที่เที่ยวทางธรรมชาติอีกด้วย  ได้แก่ “น้ำตกเขาอ่าง”   จะมีน้ำตกให้เห็นในช่วงฤดูฝน  การเดินทางขึ้นไปชมน้ำตกเขาอ่างสามารถใช้มอเตอร์ไซเป็นยานพหนะและเดินเท้าต่ออีกนิดหน่อย   ท่านจะได้ออกกำลังกายและชมธรรมชาติไปในตัว  เหมาะมากสำหรับท่านที่ต้องการชมธรรมชาติและสูดอากาศบริสุทธิ์   ระหว่างทางท่านจะได้กลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ   ได้เห็นผู้คนที่ขึ้นเขามาเก็บเห็ด เก็บอาหารป่า  เป็นบรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านแต่น่าประทับใจมากเลยทีเดียว   บ้านถาวร ตำบลถาวร ยังมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย   เป็นโฮมสเตย์ที่ตั้งอยู่ใกล้ท้องทุ่งนาได้บรรยากาศการพักผ่อนแบบสุดๆ   ยังมีร้านอาหารที่อร่อย สะอาด อยู่ใกล้โฮมสเตย์  สะดวกสำหรับการเดินทางไปนั่งทานที่ร้านหรือจะสั่งมาทานที่ที่พักก็ได้อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู