ข้าพเจ้า นางสาววรัญญา ทิพวัน  ประเภท กพร.

ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม

                              โครงการ “เราชนะ” คือ มาตรการล่าสุดของภาครัฐ ที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะมอบเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ตลอดโครงการ

               เนื่องจาก อ. โนนดินแดงไม่มีธนาคารกรุงไทย ทางธนาคารกรุงไทย สาขาละหานทรายจึงได้มาติดต่อ ประสานงานลงพื้นที่บริการประชาชน ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเราชนะ  ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง เป็นเวลา 3 วันโดยมีทีมเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารกรุงไทย เจ้าหน้าที่จากธนาคาร ธกส. สาขาอำเภอโนนดินแดง  และ ทีมเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ได้เข้าร่วมการให้บริการประชาชน จาก อ. โนนดินแดง และ อ.ละหานทราย ที่ตกหล่นจากการให้บริการก่อนหน้านี้ โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้

               1.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโควิด-19

               2 . คัดกรองประชาชนเป็น 2 กรณี เพื่อรับบัตรคิว

                              – กรณีที่ 1 ลงทะเบียนใหม่ (บัตรประชาชน) ไม่เคยได้รับสิทธิ์ใดๆ มาก่อน เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ,โครงการคนละครึ่ง

                                             1) รับบัตรคิว รอตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ (ลงทะเบียนใหม่)

                                             2) ตรวจสอบสถานะว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะทำการลงทะเบียนให้ และให้ผู้รับบริการ ตั้ง PIN 6 หลัก

                                             3) หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว ทางธนาคารจะให้ผู้รับบริการสแกนหน้าเพื่อยืนยันตัวตน พร้อม PIN 6 หลัก

                                             4) หลักจากขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อย ผู้เข้าร่วมโครงการรอตรวจสอบสถานะ ทาง   www.เราชนะ .com ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป

                              -กรณีที่ 2 ได้รับสิทธิ์แล้วจากการลงทะเบียนโครงการ เราชนะ แต่ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน เข้าใช้ แอปเป๋าตัง ไม่ได้

                                             1) นำบัตรประชาชน ผู้เข้ารับบริการมาเสียบกับเครื่องยืนตันตนของทางธนาคาร

                                             2) เข้าแอปกระเป๋าตัง กรอกข้อมูล สแกนหน้าเพื่อยืนยันตัวเข้าใช้แอปเป๋าตังอีกครั้งตน

                              จะมีกรณีที่ เสียบบัตรยืนยันตัวตนก็แล้ว แต่ก็ยังสแกนหน้าไม่ผ่านเข้าใช้ แอปเป๋าตังไม่ได้ ทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำ ให้สละสิทธิ์ และลงทะเบียนใหม่เพื่อรับสิทธิ์ทางบัตรประชาชน หรือ อาจจะแนะนำให้เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ แล้วแต่ความสะดวกใจของผู้รับบริการ

โดยทางเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทุกคน ต่างก็อยากให้ประชาชนที่มารับริการได้รับสิทธิ์ทุกคน ทางเจ้าหน้าที่จึงให้คำปรึกษา ให้แนะนำ และช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เพราะประชาชนทุกคนมาด้วยความหวังจะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ รับสิทธิ์ จากโครงการ เราชนะ นี้ ถึงแม้ประชาชนบางคนจะได้รับความผิดหวัง หรือบางคนได้รับข่าสารล่าช้าทำให้เข้ารับบริการไม่ทันตามกำหนด ทางเจ้าหน้าที่ ก็ได้แนะนำการลงพื้นให้บริการประชาชนครั้งต่อไป ที่ หอประชุม อ. ปะคำ เพื่อให้ประชาชนที่ตกหล่นจากการให้บริการจาก อ. โนนดินแดง ได้ไปรับสิทธิ์ที่ตัวเองควรจะได้รับต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู