ข้าพเจ้า นายดนุพล บุญจันทร์ ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนมีนาคมนี้เราได้ดำเนินการเก็บข้อมูล 01 02 เพิ่มเติม​ เนื่องจากในเดือนที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถ​เก็บข้อมูลได้ตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ จึงได้ตั้งเป้าหมายเร่งดำเนินการเก็บข้อมูลให้เสร็จ​สิ้นภายในเดือนนี้ ซึ่งจากการสำรวจในเดือนนี้ประชาชนส่วนใหญ่​ถือว่าให้ร่วมมือเป็นอย่างดี เเต่มีประชาชน​เเละเจ้าหน้าที่บางท่านที่ยังไม่เข้าใจเป้าหมายในการสำรวจอย่างชัดเจนจึงขอความร่วมมือได้ยาก จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป  เเละข้อมูลบางส่วนที่เราต้องการเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถ​ให้กับทางเราได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งเป็นความลับทางราชการ​ในฐานคดี

สรุปการที่ได้ลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับการทำแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเรียบง่าย เพราะว่าเคยลงพื้นที่เก็บข้อมูล06มาก่อนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว จึงทำให้เก็บข้อมูล01และ02ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายง่ายกว่า06เมื่อเปรียบเทียบแล้วการเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคมจะสะดวกและง่ายกว่าเดือนกุมภาพันธ์

ประเมินสภาพตำบลประจำเดือนมีนาคม ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube

 

อื่นๆ

เมนู