ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  จิตวงค์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลถาวร

           หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                                                                  (๑ ตำบล ๑      มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

                 

         เมื่อวันที่  1-12  เดือนเมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ณ  ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

          ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งอาหารที่โดดเด่นในพื้นที่ชุมชน  พบว่า  ในตำบลถาวรมีอาหารขึ้นชื่อซึ่งกรรมวิธีที่ได้มานั้นช่างแสนยากลำบากและยังเป็นเมนูที่คนในชุมชนยอมรับได้เสนอมาเป็นเมนูแนะนำ  เช่น  ยำไข่มดแดง (ได้จากการแหย่รังมด)  แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง  ยำดักแด้  (ดักแด้พื้นบ้านจากการเลี้ยงหม่อนไหมในการทอผ้า)  แกงเห็ดรวม,เห็ดเผาะ (ซึ่งได้จากการเก็บของป่า)  ลวกผักสาบ,ลวกดอกกระเจียวกับน้ำพริกรสเด็ด  เมนูเหล่าได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษมาอย่างยางนาน  เมนูเหล่านี้ถูกรังสรรมาจากทรัพยากรธรรมชาติจากป่าชุมชนตำบลถาวรมีพื้นที่กว่า  1,697  ไร่  เพราะในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลถาวร  เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีหลากหลายทางธรรมชาติทรงคุณค่าสามารถเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้ให้ในชุมชนเป็นอย่างมาก  และยังประหยัดค่าใช้จ่าย  ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ราคาถูก แต่อาจมีการนำทรัพยากรมาออกมามากเกินความจำเป็น เพราะชาวบ้านบางคนยังขาดความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     

อื่นๆ

เมนู