ป่าไม้เป็นระบบนิเวศที่สำคัญยิ่งและเป็นแหล่งเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย อีกทั้งเป็นแหล่งทำมาหากินของคนไทยจำนวนมาก 

ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ มีระบบนิเวศที่ดี สิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะทำการเกษตรใดๆ ก็มักจะได้ผลผลิตที่ดีอยู่เสมอ ผู้คนล้วนมีวิถีชิวิตที่เรียบง่ายส่วนใหญ่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ทางตำบลถาวรได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นการสอนด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนเพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นคนในชุมชนยังใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติในการสร้างอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้อีกด้วย

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปยังหมู่ 7 บ้านคลองต้อ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีแหล่งธรรมชาติทีน่าสนใจในเรื่องของป่าไม้ มีพืชพันธ์ุที่โดดเด่นอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ผักหวานป่า เห็ดป่าหลากหลายชนิด ผักอีนุน ต้นกระบุก ดอกดินป่า(ดอกกระเจียวขาว)และ ดอกกระเจียวแดง เป็นต้น  ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จะเกิดช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ถือว่าเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ในทุกๆปี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้สัมภาษณ์ นางเฉลียว อาจเอื้อม ซึ่งเป็นคนในชุมชนทั้งยังมีบ้านอยู่ติดทางขึ้นเขา โดยได้ให้ข้อมูลว่า ตนนั้นได้ขึ้นเขาหาของป่าขายอยู่เป็นประจำมาตั้งแต่เด็กๆ ตนสามารถจำต้นผักหวานบนเขาได้แทบจะทุกต้น คุ้นชินเส้นทางเป็นอย่างดี ช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่งมีฝนตกแทบทุกวัน โดยช่วงนี้จะเป็นช่วงของ ผักหวานป่า ดอกดินหรือที่เรียกกันว่ากระเจียวขาวและดอกกระเจียวแดงที่เริ่มเกิดขึ้นบ้างแล้ว จึงเริ่มมีผู้คนจากหลากหลายพื้นที่เข้ามาหาของป่ากันอยู่เรื่อยๆ คุณยายเฉลียวได้อาสาพาข้าพเจ้าลงพื้นที่ไปยังป่าท้ายหมู่บ้าน ข้าพเจ้าจึงได้พบกับแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก ได้พบกับต้นผักหวานป่า ต้นกระบุก ยอดอีนุนดอกกระเจียวขาวและดอกกระเจียวแดง ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับข้าพเจ้าที่ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของที่นี่โดยตรง

แหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติได้มอบให้กับเรา การลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ความรู้ใหม่ๆมามากมาย ที่ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ และการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่คนในชุมชนยึดใช้ต่อกันมา ทำให้วิถีชีวิตเต็มไปด้วยความเรียบง่ายแต่มีความสุข ข้าพเจ้าได้ข้อคิดว่าการที่เราจะสามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้เราต้องรู้จักรักษาจุดต้นกำเนิดของมันให้ดีก่อน ซึ่งนั้นก็คือแหล่งธรรมชาติ ดังนั้นข้าพเจ้าจะเก็บเอาความรู้ที่ได้ไปวางแผนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู