ดิฉันนางสาวธนาพร พยัคฆา ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ดิฉันและทีมงานในกลุ่มได้มีการนัดหมายผ่านการทางประชุมออนไลน์ เพื่อปรึกษาและวางแผนการลงปฏิบัติงาน เพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดหนักขึ้นทุกวันจึงเป็นผลต่อการพบปะกันและการรวมกลุ่มได้ยาก ซึ่งการปฏิบัติงานประจำเดือนครั้งนี้กลุ่มของดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ในการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มของดิฉันได้พบแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ คือ น้ำตกซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักมากนัก อาจเป็นเพราะปัจจัยในการเดินทางการเข้ามาถึงจุดนี้ทำให้ค่อยข้างลำบาก เพราะรถยนต์ไม่สามารถเข้ามาได้ หากจะมีการเข้ามาต้องใช้รถจักยายนต์หรือรถเล็กกว่านี้ และยังต้องมีการเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 10-15 นาที จึงจะถึงบริเวณน้ำตก ภายในสวยมาก ร่มรื่น บริเวณน้ำตกมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีน้ำตกมีธารน้ำ เหมาะแก่การพักผ่อน ดูดดื่มธรรมชาติที่คุ้มค่ากับการเข้าถึงยาก เหมาะกับคนที่ชอบธรรมชาติ รักความสงบ ไม่ต้องเสียเงินค่ารถไปเที่ยวไกลๆเลย ในชุมชนตำบลถาวรของเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและสวยงามอีกด้วย

ในขณะที่กลุ่มของดิฉันได้ทำการสำรวจรอบๆบริเวณน้ำตก ได้พบการชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง จึงเข้าไปสอบถามซึ่งเป็นคนในชุมชนตำบลถาวร ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่าในฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคมนี้จะมีชาวบ้านบางส่วนชอบเข้ามาเก็บเห็ดบ้าง หาของป่าบ้าง หาหน่อไม้บ้าง หรือมาเล่นน้ำผักผ่อนบ้าง ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้ได้เข้ามาหาของป่า

 

   

และในช่วงที่สำรวจรอบๆบริเวณน้ำตก ได้สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านที่เข้ามาหาของป่าแล้ว กลุ่มของดิฉันยังได้พบกับเด็กกลุ่มหนึ่งที่พากันมาเล่นน้ำตก ในมุมของดิฉันคิดว่าควรจะมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองดูแลในขณะที่มาเล่นน้ำ เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ ไม่ควรปล่อยให้เด็กมาเล่นกันเป็นกลุ่ม หรืออาจจะจัดเจ้าหน้าที่มาดูแล และพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณนี้ให้น่าท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักมาขึ้น อาจจะเป็นแหล่งเที่ยวชุมชนเพื่อคนในชุมชนตำบลถาวรได้มีรายได้จากการขายของให้คนที่มาท่องเที่ยวอีกด้วย

 

และสิ่งที่มีค่าที่เราไม่ต้องเสียเงินไปเช่าห้องหรูๆ ที่ไกลๆ เราสามารถมาได้ที่ชุมชนของเรา ความสุขเล็ก แต่มันดีที่เราได้อยู่ใกล้ครอบครัว ที่บ้านเรา ชุมชนของเรา ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู