ข้าพเจ้านางสาววัชรพร เนาวบุตร ประเภทประชาชน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียร จ.บุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจพืชท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกร่วมกับทีมงานกลุ่มที่2 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียร

ลงพื้นที่สำรวจพืชท้องถิ่นประจำเดือนพฤภาคม2021

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจพืชท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆข้าพะเจ้าและทีมงามจะพยามเก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะหาได้แต่ช่วงนี้ติดสถานการโควิดทำให้การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลล้าช้าลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเขา พืชในท้องถิ่นมี

ผักหวานป่า ผักติ้วป่า หม้อ หมากเป้ง กระเจียวขาว กระเจียวแดง ผักสาป หนามกระทิง ฝางแดง ยอป่า ตะคร้อ เล็บแมว

วันนี้วันที่11พฤพาคมข้าพเจ้าและทีมงานสำรวจได้แค่นี้ก่อนเนื่องจากฝนตกและยังเหลือพืชต่างๆที่ยังสำรวจไม่เสร็จวันหลังพวกข้าพเจ้าและทีมงานจะมาสำรวจเพิ่มเติมอีก

ส่วนเรื่องอบรมทักษะตอนนี้ได้อบรมวิชาอังกฤษวิชาดิจิทัลและงานเงินเหลืออีกหนึ่งวิชาที่อบรมยังไม่เสร็จคือวิชาสังคมข้าพเจ้าจะพยามหาเวลาว่างอบรมให้เสร็จโดยเร็ว

 

อื่นๆ

เมนู