ข้าพเจ้านางสาว จุฑาทิพย์ โคตรสมบัติ

บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าทีมงาน U2Tได้เข้าร่วมอบรมการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพและมีชาวบ้านในพื้นที่ ที่สนใจเข้าร่วมอบรมด้วย ผลไม้ที่นำมาทำน้ำหมักส่วนใหญ่เป็นผลไม้ที่มีในท้องถิ่น หาได้ง่าย เช่น กล้วยหอม แตงโม มะขาม มะม่วงหาวมะนาวโห่ ส้ม ซึ่งวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ วิธีการเลือกผลไม้ที่จะนำมาทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ วิธีการลงมือทำน้ำหมัก วิธีการเก็บรักษา และวิธีการดื่มใ้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยาย วิทยากรได้ให้แบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่ม และเลือกผลไม้ที่ตนเองสนใจ มาลงมือทำเป็นน้ำหมักเพื่อสุขภาพ กลุ่มของข้าพเจ้าได้เลือกส้ม มาทำเป็นน้ำหมักเพื่อสุขภาพ ซึ่งส้มเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอม สีสันน่ารับประทานและมีรสชาติที่ดีหาได้ง่ายตามท้องตลาด หลังจากได้ผลไม้ที่ต้องการแล้วนำไปล้างทำความสะอาด แล้วนำมาคั้นเอาน้ำ ใส่ส่วนผสมตามที่วิทยากรบอก หลังจากนั้นเทใส่โหลแก้วแล้วปิดฝาให้สนิท  ใช้เวลาในการหมัก 3-7 วัน จึงจะนำมารับประทานได้ ควรดื่มก่อนรับประทานอาหาร  5-19นาที น้ำหมักผลไม้จะช่วยให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีขึ้น ช่วยระบบเผาผลาญ ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีและ ช่วยให้ร่างกายสดชื่น

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานU2T กลุ่มที่1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ 3หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่3 หมู่8 และหมู่ 9 ได้รับความร่วมมือจากกำนัน และผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่ช่วยให้ข้อมูลเบื่องต้น และบอกพิกัดบ้านแต่หลังที่มีความเปราะบาง หลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละหลังพบว่าบางครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างและอาชีพค้าขาย ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิ-19ทำให้ตกงาน ว่างงาน และค้าขายยากขึ้น ทำให้รายรับลดลง บางครัวเรือนไม่มีพื้นที่ทำกิน ส่วนมากจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลถาวร เป็นเวลา11เดือน ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในทีม U2Tตำบลถาวร ขอบคุณ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลถาวรที่ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในทุกครั้งที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานครั้งนี้ไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป

อื่นๆ

เมนู