1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED 05 การลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสำรวจ บ้านบุไร่อ้อย บ้านพูนสุข บ้านโคกเกริ่น ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED 05 การลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสำรวจ บ้านบุไร่อ้อย บ้านพูนสุข บ้านโคกเกริ่น ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า นางสาวมุกรินทร์ อาจอาสา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ กพร
ตำบลเจริญสุข อำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
       การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม 01 และ 02 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่4 (บ้านบุไร่อ้อย) หมู่ที่13 (บ้านโคกเกริ่น) หมู่ 6 (บ้านพูนสุข) จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน และด้านการท่องเที่ยวของชุมชน สรุปได้ว่าทั้ง 3 ชุมชนที่ได้ลงสำรวจนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 พบว่าคนในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน เพราะว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ต้องเช่าที่ดินเพื่อที่จะได้ทำนา แล้วนำผลผลิตที่ได้ คือ ข้าว นำมายังชีพตัวเอง และแบ่งส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหรือใช้จ่ายส่วนตัวต่อไป อีกทั้งยังมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย เป็นการเลี้ยงเพื่อนำมาบริโภค และมีการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ส่วนรายได้เสริมอื่นๆ มาจากการรับจ้างทั่วไป เช่น การทำปอฟาง การนำผักที่ปลูกมาจำหน่ายเล็กๆน้อยๆ เพื่อที่จะให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวมากขึ้น คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ส่วนคนวัยทำงานจะออกไปรับจ้างในพื้นที่บ้าง นอกพื้นที่บ้าง แล้วแต่งานที่เขาได้รับ
ปัญหาชุมชนที่พบ : ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและขาดแคลนน้ำในการใช้เพื่อการเกษตร แสงสว่างตามชุมชนไม่เพียงพอ การสำรวจในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี
อุปสรรคในการทำงาน : มีบางครอบครัวไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในช่วงเวลาทำงานทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ได้เจอคนในชุมชน เป็นคนจิตใจดี เวลาลงพื้นที่จะได้รอยยิ้มและการถามไถ่เรื่องเก็บแบบสำรวจอยู่เสมอ คอยช่วยเหลือในเรื่องของการเดินทาง และคอยให้ข้อมูลกับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้มอบประสบการณ์ที่ดีแบบนี้และขอขอบคุณคนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการเก็บแบบสำรวจครั้งนี้ ทำให้สามารถผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู