ข้าพเจ้านางสาวศิริยากร แสนจะบก

กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ED : 05 คณะครุศาสตร์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการลงสำรวจพื้นที่พบว่า วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่โดดเด่นของตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่บ้าน เจริญสุข  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 14  เรื่องของวัฒนธรรม ผู้สูงอายุส่วนมากแต่งกายด้วยผ้าถุงเพราะเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย   นอกจากการแต่งกายแล้วยังมีการทอผ้าอีกด้วย เช่น ผ้าภูอัคนี ผ้าถุงตีนแดง และผ้าไหม ในส่วนของเรื่องอาหารการกินนั้นชาวบ้านส่วนมาก ได้เข้าป่าไปหาเห็ดเขาอังคารเพื่อนำมาประกอบอาหาร

 

     

เรื่องของอาชีพนั้นจะเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนมาก  นอกจากการเลี้ยงสัตว์แล้วยังมีโฮมสเตย์ ของบ้านเจริญสุขอีกด้วย

 

 

ส่วนในเรื่องของประเพณีและความเชื่อมีดังนี้

ประเพณีบุญผะเหวดจะจัดขึ้นทุกปีช่วงเดือนมีนาคมมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมทำบุญด้วยเป็นจำนวนมาก

   

      ความเชื่อจะเป็นเรื่องของการทำบุญเขากระดูก เช่น การทำพิธีเลี้ยงหัวหมู เพื่อความเป็นสิริมงคล

    

อื่นๆ

เมนู