ข้าพเจ้านายสมชาย ม่วงอ่อน ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานในเดือนนี้ เป็นการจัดกิจกรรม “U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) จึงมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนต่าง ๆ

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม“U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ โดยเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และการฉีดวัคซีน รวมถึงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือใช้เอง

          เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันตนเองจากการเข้าสังคม การรับรู้ข่าวสารจากสื่อ SOCIAL MEDIA อย่างมีสติ การเตรียมความพร้อมและข้อควรปฏิบัติในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ลดความวิตกกังวลจากการฉีดวัคซีนฯ เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และมีการนำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ทางทีมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ร่วมกันผลิตขึ้น ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในตำบลถลุงเหล็ก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ตามมาตรการของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ภาพ : การลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมความรู้ฯ

วีดิทัศน์ : สรุปการปฏิบัติงานประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู