1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01 อบรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิดและการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบลถลุงเหล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ED01 อบรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิดและการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบลถลุงเหล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 

ดิฉันนางสาวฉัตรสุดา บุตกะ  ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ทำหน้าที่รับผิดชอบตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดอบรม ณ.ศาลาประชาคมหมู่ที่16 บ้านโนนสำราญ ตำบลถลุงเหล็ก และได้แนะนำตัวกับสมาชิกคนอื่นๆในทีมU2T

 

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมการกิจกรรมอบรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิดและการรณรงค์การฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุในตำบล

 

          “การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว”

 

เวลา08.00-17.30 น. การอบรมมีทั้งหมด6หัวข้อ ดังนี้

   1.โภชนาการสำหรับผู้สูงอายู
   2.การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ
   3.สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
   4.ผู้สูงอายุสมองดี
   5.ความสุขของผู้สูงอายุ
   6.สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ

บรรยายโดยท่านวิทยากร คุณอรชร คนชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ต่อมาเวลา 17.40 น. ได้มีการชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้องานที่ได้รับมอบหมายต่างๆภายในระยะเวลา2เดือนหลังจากนี้โดยคณะอาจารย์ประจำตำบลถลุงเหล็กมอบหมายในพี่เลี้ยงในทีมคอยให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการทำงาน

 

หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งแรก ดิฉันได้เห็นถึงกระบวนการในการทำงานต่างๆและความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในทีมและได้เห็นถึงการทำงานร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆในทีมและชุมชนมากขึ้น

 

         

 

          

 

 

 

อื่นๆ

เมนู