ข้าพเจ้า นางสาวอลิษา วิบูลย์อรรถ ผู้ปฏิบัติงานตำบลถลุงเหล็ก ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานในกิจกรรม Covid week เป็นการลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนในชุมชน และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้นัดทีมงานบางส่วนวางแผนการจัดกิจกรรม Covid Week และนัดหมายการทำกิจกรรมต่างๆ ต่อมาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ได้ประชุมอีกครั้งแบบประชุมออนไลน์(Google Meet) ร่วมกับคณะอาจารย์และสมาชิกทำงานร่วมกันในตำบลถลุงเหล็ก วางแผนงานกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 หลังจากประชุมและวางแผนกิจกรรมที่จะจัดเรียบร้อย ได้ติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 เพื่อสอบถามสมาชิกในหมู่ 10 ที่สนใจเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนในชุมชนร่วมกับชาวบ้านในชุมชน
ทำความสะอาดที่โรงเรียนบ้านโนนศิลา ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เป็นกิจกรรมเชิงรุก โดยเน้นทำความสะอาดภายในอาคารเรียน ทำความสะอาดทุกห้องและตัดเเต่งต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอน

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
กิจกรรมนี้จัดที่ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งเเต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัควีน ข้อควรปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน ท้ายกิจกรรมให้ความรู้ยังมีการสอนทำเจลแอลกอฮอล์ไว้ใช้เอง และเจลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการสาธิตในกิจกรรมวันนั้นนำไปแจกจ่ายให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านอีกด้วย

        

 

อื่นๆ

เมนู