ข้าพเจ้า นายนนทกร สียางนอก ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทนักศึกษา ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การทำงานในช่วงวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่าน ได้มีการจัดกิจกรรม U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด คือการ รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน, รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อนชาติ ลดการระบาดโควิด และการสาธิตให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชนทำเจลแอลกอฮอล์

 

รูปภาพ : ผู้ปฏิบัติงานทีมถลุงเหล็ก

          กิจกรรม รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา คือการรวมพลังความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงานทีม ED01ถลุงเหล็ก ,อาสาสมัครจากชาวบ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ,ผู้นำชุมชน และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนศิลา ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องเรียน ห้องพักครู และห้องต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสถานที่ก่อนเปิดเทอมของน้อง ๆ นักเรียน รวมถึงการตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกเกินไป

รูปภาพ : กิจกรรมรุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน

          กิจกรรม รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อนชาติ ลดการระบาดโควิด ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนที่จะได้รับ คือ ที่มาของวัคซีน การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนเพื่อลดการเกิดผลข้างเคียงที่ตามมาจากการไม่เข้าใจ การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องหลังการฉีดวัคซีน และกิจกรรม Q&A (ถาม – ตอบ) และเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องชาวถลุงเหล็กออกมาฉีดวัคซีน เพื่อหยุดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และเพื่อลดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีน และคลายความกลัวที่จะได้รับวัคซีน ทำให้คนในชุมชนมีความพร้อม กล้าที่จะฉีดวัคซีนอย่างไม่กังวล

 

รูปภาพ : กิจกรรมรวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อนชาติ ลดการระบาดโควิด

          และในเวลาต่อมาหลังจากการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน เป็นการสาธิตสอนคนในชุมชนทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  ที่มีการบอกส่วนผสมวัตถุดิบต่าง ๆ และสัดส่วนอย่างถูกต้อง ทำแล้วสามารถใช้ล้างมือฆ่าเชื้อได้จริง ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ต้องซื้อเจลล้างมือบ่อย ๆ แต่กลับสามารถที่จะทำได้เองในปริมาณที่เยอะและคุ้มค่าในการทำ รวมถึงลดการออกไปซื้อด้วยตัวเอง ที่อาจจะต้องได้รับเชื้อมา

รูปภาพ : การสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

อื่นๆ

เมนู