1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การลงพื้นที่สำรวจเเละวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ED02 การลงพื้นที่สำรวจเเละวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ข้าพเจ้านายเกียรติศักดิ์  บุญหนุน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ED02)

การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลบ้านยางตามเเบบฟอร์ม 01 เเบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เเละชุมชน เเบบฟอร์ม 02 เเบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด 19 ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบพื้นที่หมู่ 1 5 9 10 18 19

ในการลงสำรวจพื้นที่ของเเต่ละหมู่บ้านผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงเเละผู้ที่ว่างงาน ซึ่งมีรายได้จากทางภาครัฐเป็นหลัก ในช่วงการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างมาก เเต่ภาครัฐก็ได้มีมาตราการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เเต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ว่างงานจากการถูกเลิกจ้างงานเพราะมีภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนสูงกว่ารายรับภาระหนี้สินทั้งในระบบเเละนอกระบบ จึงต้องการให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเเละส่งเสริมทางด้านอาชีพภายในชุมชนเพื่อทำให้ชาวบ้านที่ว่างงานได้มีอาชีพที่มั่นคงภายในชุมชนของตนเอง ซึ่งจากการสำรวจพบว่าพื้นที่ หมู่ 1 5 9 10 18 19 มีทรัพยากรทั้งทางบุคคลเเละทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆ ที่เหมาะเเก่การส่งเสริมด้านอาชีพต่างๆ เเต่ยังขาดทุนสนับสนุน ชาวบ้านหลายคนก็ต้องการให้ทางภาครัฐเข้ามาพัฒนาเเละสนับสนุนทุนในการพัฒนาสัมมาชีพภายในชุมชนซึ่งเป็นการเเก้ปัญหาการว่างงานระยะยาวเเละเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านอาชีพภายในชุมชน 

อื่นๆ

เมนู