1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางโควิด-19 ข้อมูลระดับบุคคลและความต้องการของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรีมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ED02 การลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางโควิด-19 ข้อมูลระดับบุคคลและความต้องการของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรีมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ข้าพเจ้านางสาวเบญจรัตน์ แต้มโคกสูง ได้เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

เก็บข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน

 

ในเดือนนี้มีนาคมได้เข้าไปสำรวจและลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 01 อีกทั้งสอบถามเกี่ยวผลกระทบจากโควิด-19 02 และความต้องการของชุมชน เริ่มจากได้เข้าไปเก็บข้อมูล 01 ซึ้งข้อมลู 01 ค่อนข้างเยอะมากทำให้ต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลรายบุคคลค่อนข้างนาน ต้องลงไปเข้าไปสอบถามข้อมูล 01 จะเน้นถามเป็นรายบุคคล ถามตั้งแต่อาชีพ รายได้ ปัญหาในชุมชน ภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือน ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอาจจะเจอปัญหามีคนไม่อยู่บ้านบ้างทำให้ต้องกลับไปในวันถัดไปเพื่อไปปเก็บมูลให้ครบถ้วน ใช้เวลาในการสำรวจนานและหลายวัน เพื่อเก็บข้อมูล 01 ส่วน 02 เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ โรคประจำตัว ภายใน 14 ที่ผ่านมาได้เดินทางไปไหนหรือเปล่าและได้มีอาการไอหรืออาเจียนหรือไม่ รวมไปถึงความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบด้านใดบ้าง และสุดท้ายเป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของชุมชน เก็บข้อมูลสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป ซึ่งในตำบลบ้านก็มีหลายที่มีอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญจะเป็นด้านของกิน เช่น พริกแกง ขนมไทย ทองม้วน จากกลุ่มรัฐวิสาหกิจในหมู่ที่ 2 เป็นการรวมกลุ่มจากคนในชุมชนเพื่อหารายได้และค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยทีเดียว มีรายได้เป็นอาชีพได้อย่างแท้จริง ทางกลุ่มเราได้เข้าไปศึกษาวิธีการทำ ราคาต่อหน่วย อีกทั้งรายได้ต่อเดือนต่อปี ขายให้กลุ่นไหน วิธีการเก็บรักษา และหากมีของเหลือจะต้องทำอย่างไร คุณป้าสีทองหัวหน้าในการทำให้ข้อมูลกับพวกเราค่อนเยอะเลยทีเดียวเป็นประโยชน์มาก อีกทั้งยังต้องหาข้อมูลจากแหล่งอื่นเช่นกัน จึงได้เข้าไปสำรวจถนนคนเดินได้พบร้านที่ขายขนมเยอะ จึงได้ทั้งข้อมูลและได้ซื้อมาชิมกันภายในกลุ่ม ก็เป็นพวกขนมไทย แหนมเห็ด น้ำพริก เป็นต้น และยังหาข้อมูลข้ามอำเภอข้ามจังหวัดเลยทีเดียวเพื่อเป็นข้อมูลในการมพัฒนาต่อไป การเก็บข้อมูลในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะทำให้ต้องการวางแผนจากภายในกลุ่มเพื่อให้แต่ละคนในทีมแบ่งกันออกไปสำรวจเก็บข้มูลจึงทำให้เดือนนี้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนพอสำควร

 

ลงไปสำรวจตลาด ถนนคนเดิน และหมู่ที่ 2

            

 

 

อื่นๆ

เมนู