ข้าพเจ้านายเกียรติศักดิ์ บุญหนุน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ED02)

        จากที่ได้สำรวจเเละวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อนำมายกระดับสินค้าประจำตำบลบ้านยาง ก็ได้มีข้อสรุปออกมา 3 ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าประเภทพริกเเกง น้ำพริกเเละเห็ด ทางทีมงานได้มีการประชุมเพื่อเเบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มตามสินค้าทั้ง 3 ชนิดเพื่อไปวิเคราะห์ว่าสินค้าชนิดไหนควรที่จะนำมายกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลบ้านยาง ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้รับมอบหมายให้สำรวจเเละวิเคราะห์สินค้าประเภทน้ำพริก ที่มีขายในระบบออนไลน์ ซึ่งได้มีการสำรวจเกี่ยวกับรายได้ ความเป็นมา จุดเด่นของสินค้า ผลกำไร เเละบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

        กลุ่มของข้าพเจ้าก็ได้ทำการสำรวจสินค้าประเภทน้ำพริก ในระบบออนไลน์ว่าน้ำพริกชนิดไหนที่สามารถนำมาต่อยอดให้เป็นสินค้าประจำตำบลบ้านยาง จากการสำรวจเเละวิเคราะห์ ก็ทำให้ได้สินค้าประเภทน้ำพริกออกมา 6 รสชาติ คือน้ำพริกกากหมู น้ำพริกปลาเเห้ง น้ำพริกเห็ดกรอบ น้ำพริกมะขามเปียกกากหมู เเละน้ำพริกเห็ดสมุนไพร หลังจากได้ทำการวิเคราะห์ต้นทุนเเละรายละเอียดของสินค้าในด้านต่าง ๆ เเล้ว ก็ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกสินค้าที่จะนำมายกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบล โดยมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 10 เมษายน 2564 จากการประชุมได้ผลสรุปว่า สินค้าที่จะนำมายกระดับประจำตำบลคือ พริกเเกง ทั้งนี้หลังจากการประชุมเสร็จก็จะมีการวางเเผนเเละวิเคราะห์สินค้าอย่างละเอียด เพื่อนำมายกระดับสินค้าประเภทพริกเเกง ให้มีความสมบูรณ์ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตในลำดับต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู