1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การลงพื้นที่สำรวจสินค้า เพื่อวางแผนยกระดับสินค้า ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน”

ED02 “การลงพื้นที่สำรวจสินค้า เพื่อวางแผนยกระดับสินค้า ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน”

                      ข้าพเจ้านางสาวอาภารัตน์ ลามะให ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการเริ่มลงพื้นที่ในปฏิบัติงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564 โดยมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการสำรวจสินค้า Onsite การสำรวจสินค้าOnsiteนั้น มีจุดประสงค์เพื่อที่จะสำรวจสินค้าที่มีความสอดคล้องกับสินค้าที่มีอยู่ภายในตำบลบ้านยาง เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันวิเคราะห์ ร่วมกันวางแผนสินค้า ว่าสินค้าชนิดไหนขายดี มีจุดเด่น จุดด้อยของสินค้าที่แตกต่างกันอะไรบ้าง ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาทำการสังเคราะห์ เพื่อที่จะเลือกสินค้าเพียงชิ้นเดียว ในการยกระดับสินค้านั้นให้ดี มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

                    

     จากการสำรวจในหลายๆพื้นที่นั้น จะเห็นได้ว่าสินค้าแต่ละชนิดนั้นต่างมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ในการที่จะดึงดูดลูกค้าที่แตกต่างกัน อาทิเช่น สินค้าจากห้างสรรพสินค้าจะมีกลยุทธ์ การดึงดูดลูกค้าในด้านpackaging ที่มีการทำpackagingของสินค้าให้ดูน่าซื้อ อีกทั้งยังมีstroyที่น่าสนใจ ส่วนตามร้านค้าทั่วไปนั้น จะมีการเน้นกลยุทธ์ไปในด้านของขั้นตอนการทำ วัตถุดิบที่สด สะอาด ทำวันต่อวัน

                                           สรุปผลจากการลงพื้นที่สำรวจ จนได้ข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์ และสังเคราะห์นั้น ได้ผลลัพธ์ร่วมกันว่า ทางทีมงานนั้นจะมีการยกระดับของพริกแกง ซึ่งพริกแกงของบ้านยาง มีสูตรเฉพาะตัว ที่ผ่านการปรับปรุงพัฒนาสูตร จนได้ออกมาเป็นพริกแกง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะในเป็นเรื่องของความสะอาด อร่อย หอมกลิ่นของเครื่องเทศ

อื่นๆ

เมนู