ข้าพเจ้านางสาวภาคิณี อึงชัยศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายนนั้น ทางคณะผู้ปฏิบัติงานร่วมกับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำข้อมูลของผลิตภัณฑ์พริกแกง น้ำพริก และเห็ดที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจในตำบลบ้านยาง ตามท้องตลาดในตำบลในเมืองบุรีรัมย์ และสื่อออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในเรื่องการออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเห็ด จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้มานั้นพบว่า ในปัจจุบันเห็ดเป็นที่น่าสนใจของคนส่วนมาก เหตุเพราะสามารถทานได้ทุกช่วงวัย ไม่มีไขมัน โปรตีนสูง เหมาะแก่คนที่ดูแลสุขภาพ และคนที่ทานมังสวิรัติ ทั้งนี้ได้เล็งเห็นว่าในตำบลบ้านยางนั้นมีเกษตรกรที่ทำการเพาะเชื้อก้อนเห็ด และเห็ดสดขายอยู่แล้ว แต่ไม่ได้นำสินค้ามาแปรรูปหรือต่อยอดสินค้าต่อ โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ของเราเองนั้นได้เริ่มจากการสร้างเรื่องราวของสินค้า สร้างสูตรที่คิดค้นขึ้นเอง ขั้นตอนกระบวนการผลิต รสชาติที่โดนเด่น ทดลองคำนวนต้นทุน ออกแบบลักษณะของบรรจุภัณฑ์ และได้นำเสนอสินค้าในที่ประชุม

ภายหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ได้มีการประชุมสรุปถึงสินค้าที่จะนำมายกระดับให้ยั่งยืนของตำบลบ้านยางคือ พริกแกง โดยต่อจากนี้จะทำการประชุมวางแผนหารือเพื่อให้สินค้าของตำบลบ้านยางมีคุณภาพ และยั่งยืนต่อไป

   

 

 

อื่นๆ

เมนู