1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การสำรวจหาวัตถุดิบ ในการเตรียมการที่จะทำพริกแกง ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

ED02 การสำรวจหาวัตถุดิบ ในการเตรียมการที่จะทำพริกแกง ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

             ข้าพเจ้า นายนิวัฒน์ เจียดรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ED02 ได้ทำการสำรวจหาวัตถุดิบ ในการเตรียมการที่จะทำพริกแกง ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจ ระหว่าง วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. เพื่อที่จะสำรวจหาวัตถุดิบ ในการเตรียมการที่จะทำพริกแกง เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ
             หอมแดงและกระเทียมนั้นเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการที่จะทำพริกแกง ถ้าขาดหอมแดงและกระเทียมไปนั้น พริกแกงก็จะไม่ครบเป็นไปตามสูตรในการทำพริกแกง ส่วนรสชาติที่ได้ออกมานั้นก็จะไม่อร่อย เพราะส่วนผสมไม่ครบ ไม่เป็นไปตามสูตรที่กำหนด

                                   

             จากการลงพื้นที่ไปสำรวจหาวัตถุดิบ ในการเตรียมการที่จะทำพริกแกงนั้น ข้าพเจ้าก็ได้พบแหล่งที่มีการผลิตและจำหน่ายหอมแดงและกระเทียม คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลที่อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เฉกเช่นเดียวกับตำบลบ้านยาง บ้านหนองตะลุมปุ๊กนั้นมีการปลูกหอมแดงและกระเทียม มีการปลูกโดยเกษตรกรที่ต้องการที่จะมีรายได้เสริม ระหว่างที่รอฤดูกาลที่จะทำนา จึงมีการนำหอมแดงและกระเทียมมาปลูกระหว่างที่จะถึงฤดูทำนาต่อไป การปลูกหอมแดงและกระเทียมนั้น มีการปลูกด้วยพื้นที่ประมาณ 1 งาน ซึ่งหอมแดงและกระเทียมของที่นี่ มีลักษณะหัวใหญ่ไม่ลีบ ดูน่ากิน ไม่ได้ฉีดสารเพื่อยืดอายุของหอมแดงและกระเทียม ราคาถูก แถมยังเป็นการช่วยอุดหนุนสินค้าของเกษตรกร เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เสริมไปอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู