1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02-การลงพื้นที่สำรวจเพื่อทำการวิเคราะห์-การสังเคราะห์ข้อมูลประเภทสินค้าที่วางขายในตลาดแบบ Onsite พื้นที่ตลาดชุมขนนอกเขตตำบลและตลาดชุมชนในเขตตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน

ED02-การลงพื้นที่สำรวจเพื่อทำการวิเคราะห์-การสังเคราะห์ข้อมูลประเภทสินค้าที่วางขายในตลาดแบบ Onsite พื้นที่ตลาดชุมขนนอกเขตตำบลและตลาดชุมชนในเขตตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน

ข้าพเจ้านายณัฐนันท์  ละอองทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชน  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน  ได้ร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโจท์ที่ได้รับมอบหมายของทีม A ด้านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าที่วางขายในท้องตลาดปัจจุบันแบบ Onsite โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยางและนอกเขตตำบลพื้นที่ข้างเคียงที่มีสินค้าคล้ายคลึงกันโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการออกสำรวจในครั้งนี้ในส่วนที่เป็นห้างสรรพสินค้า ตลาด Otop ตลาดเซราะกราว และตลาดนัดคลองถม-บ้านหม้อ โดยได้ทำการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3  ทีม แต่ละทีมได้เริ่มทำการออกสำรวจเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าใกล้เคียง สินค้าที่วางขายในท้องตลาดนัดทั่วไป ความหลากหลายของสินค้า  การบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ สินค้ามีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไร นำมาวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนที่เรามี  เราทำได้  มีวัตถุดิบในชุมชน  สินค้าที่ของคนอื่นยังไม่มีในสินค้า  จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรคของสินค้า และประเด็นที่คิดว่าสามารถนำมาพัฒนาหรือต่อยอดได้ต่อไปโดยเริ่มเข้าพื้นที่ทำการสำรวจตามจุดที่วางขายสินค้าดังต่อไปนี้

ด้านประเภทสินค้าที่วางขายในห้างสรรพสินค้าห้างบิ๊กซี, ห้างแม็คโคร, ทวีกิจซุปเปอร์เซ๊นเตอร์  สินค้าเป้าหมายที่ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจได้แก่ พริกแกง น้ำพริกกุ้งแห้ง  น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก

ด้านประเภทสินค้า OTOP ร้านแม่สุ ,ร้านข้าวแต๋น”ด่านทิพย์” , ข้าวแต๋นภูเขาไฟ(ลุงบุญโฮม)น้ำแตงโม

ด้านประเภทสินค้าที่วางขายในตลาดเซราะกราว ร้านค้าเป้าหมายที่ทำการสำรวจร้านน้ำพริกแม่ละมุล  สินค้าที่มีวางจำหน่ายวันเสาร์-อาทิตย์ได้แก่ น้ำพริก  พริกแกง ข้าวเกรียบ ขนมไทย  ข้าวแตนภูเขาไฟ เป็นต้น

ด้านประเภทสินค้าที่วางขายในตลาดทั่วไป กลุ่มเป้าหมายร้านที่ทำการลงพื้นที่สำรวจ ร้านกลุ่มแม่บ้านตำน้ำพริกพื้นบ้าน หมู่ .1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง/ ร้านน้ำพริกป่นแห้ง ร้านหมู่ 1 ต.บ้านบัว อ.เมือง / ร้ารกลุ่มแม่บ้าน บขส./ กลุ่ม แม่บ้าน หมู่ 3ต.อิสาณ เป้าหมายสินค้าที่ทำการสำรวจได้แก่ น้ำพริกกากหมู น้ำพริกกุ้งจ่อม  น้ำพริกหนุ่ม  แหนมเห็ด  หมูยอเห็ดหอม  ข้าวเกรียบเห็ดหอม  ข้าวแตนภูเขาไฟ เป็นต้น

ลิงค์วิดีโอค่ะ

อื่นๆ

เมนู