ข้าพเจ้า นางทัศนี ขิมรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทประชาชน ตามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจ หาข้อมูลราคาวัตถุดิบ ที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของน้ำพริก ได้แก่ เห็ด พริกแห้ง มะขามเปียก กระเทียม หอมแดง ทำให้เห็นว่า วัตถุดิบส่วนใหญ่ เช่น พริกแห้ง มะขามเปียก หอมแดง กระเทียม ส่วนใหญ่จะรับมาจาก แม่ค้าคนกลาง และราคาของวัตถุดิบ เช่น หอมแดง จะรับมาเป็นถุงๆ ละ 10 กิโลกรัม ในราคา 400 บาท กระเทียมถุงละ 10 กิโลกรัม ราคาถุงละ 800 บาท  พริกแห้ง ถุงละ 9-10 กิโลกรัมถุงละ 1100 บาท วัตถุดิบ ส่วนใหญ่เช่น หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง แม่ค้าคนกลางจะรับมาจาก จังหวัด ศรีสะเกษ ส่วนมะขามเปียก สามารถรับซื้อได้จากคนในชุมชนกิโลกรัมละ 70 บาท  ส่วนเห็ด มีการผลิตเป็นโรงเพาะเห็ด อยู่ใน พื้นที่  ม.8 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ในด้านของราคา ของเห็ด เห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ  ราคา 60 บาท เห็ดขอน กิโลกรัมละ 70 บาท  จากการสำรวจราคาของวัตถุดิบและการหาแหล่งวัตถุดิบ ทำให้เห็นว่า คนในชุมชนยังขาดวัตถุดิบ ซึ่งถ้าต้องการซื้อ จะต้องผ่านแม่ค้าคนกลาง เช่น พริกแห้ง หอมแดง กระเทียม  เพราะคนในชุมชนยังขาดการเพาะปลูกพืชเหล่านี้

 

วีดิโอ

Tags:

อื่นๆ

เมนู