ข้าพเจ้า นางสาวนิโลบล ทินปราณี ประเถทประชาชน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบล บ้านยาง หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (ED02)

ข้าพเจ้าและที่งานได้ลงพื้นที่หมู่ที่7ตำบล บ้านยาง เพื่อสำรวจแบบพอร์ม 01และ 02 เพิ่มเติมวันที่2เมษานน 2564 ได้มีการประชุมวางแผนและได้แบ่งกลุ่มงานกันซึ่งข้าพเจ้าอยู่กลุ่มประชาชนซึ่งต้องลงพื้นที่สำรวจเรื่องวัตถุดิบและหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งได้ลงสำรวจตลาดสด รถเร่ แพงลอย เป็นต้นและได้ทำการประชุมวางแผนเพิ่มเติมทางออนไลน์เพื่อให้งานเป็นระบบมากขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู