ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์  บุตรงาม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ผู้ปฏิบัติและคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นัดประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เพื่อมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางแผนไว้ โดยการประชุมครั้งนี้ คณะอาจารย์ได้แบ่งทีมผู้ปฏิบัติงานเป็น 2 ทีม โดยทีมที่ 1 เป็นทีมที่ทำหน้าที่ถ่ายทำวิดีโอกระบวนการทำพริกแกง ทีมที่ 2 เป็นทีมที่ทำหน้าที่คิดออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ และอีกส่วนหนึ่งคือการศึกษาการตลาดเกี่ยวกับการส่งออกไปประเทศจีน

โดยการปฏิบัติงานครั้งนี้ข้าพเจ้าได้อยู่ทีมที่ 2 ได้รับหน้าที่ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการทำงานเริ่มจากตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแบ่งหน้าที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำแบบโลโก้และแบบต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มได้ร่วมออกแบบและโหวตอันที่เหมาะสมที่สุด  โดยสมาชิกภายในทีมที่ 2 ได้โหวตแบบที่ร่วมออกแบบมา 3 แบบ เพื่อจะนำเสนอต่อคณะอาจารย์ ในGoogle Meet อีกครั้งเพื่อลงมติเลือกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์เพียงหนึ่งอัน จากนั้นก็ได้นำแบบที่เลือกมาแก้ไขและปรับปรุงบางจุดที่ยังมีข้อบกพร่องตามคำแนะนำของผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ตามความเหมาะสม

ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ทั้งสองทีมก็ได้นำงานกลับไปแก้ไขตามคำแนะนำและมานำเสนออาจารย์อีกครั้งตามที่นัดหมายดูความคืบหน้าและความเรียบร้อยต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู