ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  สกุลทอง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ข้าพเจ้าได้ทำการประชุมร่วมกับทีมงานและคณะกรรมการอาจารย์ผู้ดูแลได้ลงเลือกสินค้ามา 3 อย่างด้วยกันได้แก่พริกแกง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเห็ดและน้ำพริก มติในที่ประชุมเห็นว่าพริกแกงเป็นสินค้าที่สามารถทำได้ง่ายและหาง่ายในชุมชนและสามารถนำไปต่อยอดได้ จากนั้นทางทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้สร้างแบรนด์ขึ้นมาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจในการลงพื้นที่ของชุมชนในกการทำงาน และปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านยางได้ดังนี้ 1 วัดโพธิ์ทองบ้านยาง ที่เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นมาของตำบลบ้านยาง 2 สวนน้ำเพลย์พาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่ในการออกกำลังกายทางการว่ายน้ำ และมีการสอนว่าบน้ำสำหรับคนทั่วไป ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของชุมชน ทางทีมงานได้ลงสำรวจในหลายหัวข้อด้วยกัน เช่น ต้นไม้ในชุมชน แหล่งน้ำในชุมชน สัตว์ประจำท้องถิ่น และอาหารในท้องถิ่น ซึ่งทางทีมสำรวจได้เล็งเห็นว่า ชุมชนของเรานั้น เด่นเรื่องการทำพริกแกงอยู่แล้ว จึงให้มีการศึกษาเพิ่มเติมจากข้อมูลเดิมที่ได้รับมา

และได้นำเรื่องเข้าเสนอในที่ประชุมถึงการวางแผนการทำงานว่าจะออกมาในรูปแบบใด จนได้ข้อสรุปตามวาระการประชุมดังนี้ 1.แบ่งทีมสำรวจแนวทางกานตลาดของต่างประเทศ 2 .แบ่งทีมงานในการเก็บข้อมูลการทำพริกแกงแบบละเอียดพร้อมทำวีดีโอนำเสนอ 3. ทีมออกแบบแพ็คเกจ บรรจุภัณฑ์ของพริกแกง เพื่อที่จะนำเสนอในการประชุมรอบต่อไป

ทางทีมเก็บข้อมูลการทำพริกแกงได้ลงพื้นที่ในการทำงานได้ผลดังนี้ 1 รู้ถึงวัตถุดิบในการทำอย่างชัดเจน 2 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ 3กระบวนการทำพริกแกงอย่างละเอียด และทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของการทำ 4 ได้เห็นถึงความสะอาดในการทำพริกแกง และใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำ

และได้ลงพื้นที่สำรวจราคาวัตถุดิบในแต่ละชนิดมาตรฐานของราคาอยู่ที่เท่าไหร่และสามารถมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมา

 

 

 

อื่นๆ

เมนู