1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกงของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม

ED02 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกงของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม

ED02 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกงของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม

    ข้าพเจ้านางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โดยได้ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน พฤษภาคม พ.ศ . 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

    การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมนั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ซึ่งในส่วนแรกนั้นข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นเพื่อลงข้อมูลในแอปพลิเคชัน โดยข้าพเจ้าได้ลงสำรวจตามตลาดนัดของตำบล ซึ่งอาหารที่น่าสนใจประจำของตำบลบ้านยางนั้นมีทั้งของคาวและของหวาน เป็นอาหารพื้นบ้านที่สามารถหารับประทานได้ง่าย

    งานในส่วนที่สองเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องมาจากเดือนเมษายน คือเมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แล้ว นั้นก็คือพริกแกง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตอยู่แล้วในตำบลบ้านยาง ในขั้นตอนต่อไปคือการยกระดับให้พริกแกงที่มีอยู่แล้วนั้น มีความโดดเด่นและสามารถบุกตลาดผู้บริโภคให้กว้างขึ้น ทีมข้าพเจ้าจึงได้รับมอบหมายให้คิดค้นโลโก้และเเพคเกจจิ้ง  เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความโดดเด่นเป็นที่จดจำได้ง่ายและเข้าถึงทุกช่วงวัย จากการประชุมผลิตภัณฑ์ของเรานั้นจะใช้ชื่อว่าเซราะเยียง ซึ่งมีความหมายว่าบ้านยาง เป็นการบ่งบอกว่าพริกแกงนี้ผลิตมาจากบ้านยาง เป็นพริกแกงที่มีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่น เป็นพริกแกงที่ผลิตจากวัตถุดิบในตำบลบ้านยางเอง จากนั้นทีมของเราก็ได้ช่วยการคิดค้นออกเเบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและแสดงถึงเอกลักษณ์ของพริกแกง เมื่อออกแบบโลโก้ เเละบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ก็ได้ประชุมเพื่อเลือกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด ข้าพเจ้ามองว่าโลโก้เเละบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ เพราะปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก็คือลักษณะภายนอกที่น่าสนใจและน่าดึงดูด สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้

   สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังว่าการปฏิบัติงานในครั้งนี้จะช่วยยกระดับพริกแกงของตำบลบ้านยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับมากขั้น จนสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และทำให้ตำบลบ้านยางมีความเข้มแข็งขึ้น ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู