1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การยกระดับของผลิตภัณฑ์และการสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม”

ED02 “การยกระดับของผลิตภัณฑ์และการสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม”

               ข้าพเจ้า นายนิวัฒน์ เจียดรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ED02 ได้ทำการการยกระดับของผลิตภัณฑ์ในการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์พริกแกง เพื่อที่จะยกระดับของสินค้านั้นให้ดูดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
               ปัจจุบันการที่จะผลิตสินค้า ออกมาสู่ท้องตลาดนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบในตัวสินค้า ที่จะต้องมีลักษณะที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นตัวบรรจุภัณฑ์หรือแม้แต่โลโก้เองก็ต้อง ที่จะต้องมีการออกแบบให้ดูดี น่าเชื่อถือ ผสมผสานความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น จากการการยกระดับของผลิตภัณฑ์ ในการออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์พริกแกงในเดือนพฤษภาคมนี้นั้น ที่ต้องเจอกับปัญหาโควิด-19 ระบาด จึงส่งผลกระทบในการปฏิบัติงาน ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบในการทำงานร่วมกัน ซึ่งทางทีมงานนั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นในการประชุม จากการที่มีการนั่งประชุมในห้อง ก็ปรับเปลี่ยนมาร่วมกันประชุมออนไลน์แทน ในเรื่องของการออกแบบตัวโลโก้ และบรรจุภัณฑ์นั้น ก็มีการร่วมกันออกแบบผ่านทางระบบออนไลน์ จนได้ข้อสรุปของรูปแบบตัวโลโก้และบรรจุภัณฑ์ ที่จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไขเพียงเล็กน้อย

       

              การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล ผู้ที่ย้ายกลับมายังภูมิลำเนา สาเหตุการย้ายกลับมานี้นั้น เกิดเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ข้อมูลจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) พบว่าผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์นี้ จะเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นส่วนมาก เช่น ทำงานก่อสร้าง แม่บ้าน ค้าขาย รับจ้างทั่วไป จึงทำให้กลุ่มประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานเดินทางกลับมายังภูมิลำเนา อันเนื่องมาจากสาเหตุหลักๆก็คือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ประชาชนบางส่วนถูกเลิกจ้างงาน จึงส่งผลต้องทำให้ย้ายกลับมายังภูมิลำเนาเดิม

                 

อื่นๆ

เมนู