1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 วิเคราะห์ตลาดการส่งออกเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พริกเเกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม

ED02 วิเคราะห์ตลาดการส่งออกเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พริกเเกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม

ข้าพเจ้านางสาวรัตนาวดี แย้มศรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายงานประจำเดือนพฤษภาคม จากโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งมหาลัย ให้วิเคราะห์การส่งออกพริกแกงในจีน และนำเสนอผ่านที่ประชุมออนไลน์ในวันที่15 พฤษภาคม2564 เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในช่วงของการระบาดโควิด

เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านยางนั้น ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานให้ให้วิเคราะห์การส่งออกพริกแกงในจีน หลังจากได้รับมอบหมายงานข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาจากหลายช่องทางเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปขายในตลาดอีคอมเมิร์ซของจีน โดยข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมออนไลน์กับทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูช่วงกลางเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อ SMEs ไทยที่สนใจอยากไปบุกตลาดจีนผ่าน Cross-border E-commerce  ทางสถานกงสุลใหญ่ได้จัดหาอาจารย์/วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสินค้าออนไลน์ในจีน และล่ามช่วยแปลให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ข้าพเจ้าได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมตลอดสองเดือนกว่า มาทำการศึกษาต่อและนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพัฒนาโครงการที่รับผิดชอบอยู่

ข้าพเจ้าคิดว่าการอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจส่งออกสินค้าไปขายผ่าน Cross-border E-commerce  เนื่องจากสามารภให้ภาพรวมของตลาดออนไลน์ในจีนแล้ว ยังสอนเทคนิคการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ในหลายๆช่องทาง ตลอดจนความรู้เฉพาะทาง เช่น รายการสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จีนนำเข้าจากต่างประเทศ 1413 รายการ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมและข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง

อื่นๆ

เมนู