1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การลงพื้นที่ในกิจกรรม UT2 Covid-19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดประจำเดือนมิถุนายน ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ”

ED02 “การลงพื้นที่ในกิจกรรม UT2 Covid-19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดประจำเดือนมิถุนายน ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ”

ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์  บุตรงาม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน  หลังจากที่ได้ไปพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเป้าหมายของเดือนที่เเล้ว  ต่อมาในเดือนมิถุนายนทีมผู้ปฏิบัติงานตำบ้านยาง  ได้มาแก้ไขบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมคือ เพิ่มคำในโลโก้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ภารกิจต่อมาที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบคือ การหาราคาต้นทุนราคาขั้นต่ำและร้านค้าสำหรับทำสติ๊กเกอร์ของโลโก้และฉลาก

จากนั้นคณะอาจารย์ได้เรียกประชุมด่วน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 ระลอกสาม การประชุมครั้งนี้ประชุมงานผ่านทาง Google Meet ในหัวข้อกิจกรรม UT2 Covid-19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด โดยการประชุมอาจารย์ได้แบ่งผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 2 ทีม โดยข้าพเจ้าได้อยู่ในทีมที่ 2 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบให้ทำเกี่ยวกับป้ายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในการใช้พื้นที่สาธารณะ ซึ่งป้ายมีดังนี้ ป้ายคัดกรอง, ป้ายวัดอุณหภูมิ, ป้ายกดแอลกอฮอล์, ป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับอาการ Covid -19 , ป้ายเว้นระยะห่าง

จากนั้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานทีม 2 ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านยาง โดยได้ไปเคลียร์พื้นที่และสร้างพื้นที่ปลอดภัย การไปทำความสะอาดครั้งนี้ไปทำที่โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เมื่อไปถึงก็ได้มอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับทางโรงเรียนโดยมีครูในโรงเรียนมาเป็นตัวแทนในการรับ อุปกรณ์ที่มอบให้มีดังนี้ ที่สำหรับล้างรองเท้า, น้ำยาฆ่าเชื้อ ,และป้ายที่ได้เตรียมไว้(ซึ่งป้ายนั้นผู้ปฏิบัติงานได้ไปติดตามบริเวณต่างๆทั่วโรงเรียน) จากนั้นก็ได้ใช้เครื่องฉีดพ่นที่ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อไปฉีดทั่วโรงเรียน งานต่อมาที่ได้รับมอบหมายคือ การเขียนบทความรายงานการปฏิบัติงานในหารลงพื้นที่ในกิจกรรม UT2 Covid-19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด และงานสุดท้ายสำหรับเดือนมิถุนายน คือ การประชุมงานผ่านทาง Google Meet เพื่อแบ่งทีมในการลงพื้นที่และจัดอบรมในหัวข้อเกี่ยวกับ พริกแกง

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโควิด อย่างเคร่งครัดเพื่อลดการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

 

 

อื่นๆ

เมนู