1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “ลงพื้นที่ทำกิจกรรมพิเศษ U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน”

ED02 “ลงพื้นที่ทำกิจกรรมพิเศษ U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน”

           ข้าพเจ้านางสาวอาภารัตน์ ลามะให ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการเริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมพิเศษ U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ที่ทางกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของโครงการยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

         

             การลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมพิเศษ U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิดครั้งนี้ มีการทำกิจกรรมหลักๆด้วยกัน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมเชิงรุก และกิจกรรมเชิงรับมือ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมเชิงรุก ที่จะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณ วัด และโรงเรียน นอกจากที่ได้มีทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วนั้น ยังมีการการติดป้าย ไม่ว่าจะเป็นป้ายแจ้งเตือน และป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมพิเศษ U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิดนั้น ทุก ๆ คนไม่ว่าจะเป็นทีมงาน หรือประชาชน ต่างก็ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม จนทำให้กิจกรรมนั้นสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายกำหนดไว้
          ในส่วนของการยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกงนั้น ทางคณะทีมงานได้มีการวางแผน ในการที่จะจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ซึ่งข้าพเจ้านั้น ก็ได้รับมอบหมายในส่วนของ การจัดทำเอกสารการอบรม ที่จะจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ในเดือนถัดไป

                      

อื่นๆ

เมนู