ED02 กิจกรรม U2T U2T COVID-19 WEED ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิค อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน

       ข้าพเจ้านางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน มิถุนายน  พ.ศ . 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

      การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายนจะเป็นการลงพื้นที่ทำกิจกรรม U2T Covid-19 weed ในตำบลบ้านยาง เนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงมีการจัดกิจกรรม U2T Covid-19 weed ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสและสร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยขั้นตอนแรกมีการประชุมเพื่อแบ่งทีมปฏิบัติงานเป็นสองทีม โดยทีมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดหาหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อนำไปมอบให้ผู้ใหญ่บ้านและให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปแจกให้ลูกบ้าน และมีการจัดอบรมสอนทำอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี (UVC LED BOX) ให้กับคนในชุมชนซึ่งประโยชน์ของกล่องฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีคือการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และขั้นตอนการทำกล่องฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีนั้นง่ายและไม่ซับซ้อนผู้อบรมสามารถทำใช้เองได้ และยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ทีมของข้าพเจ้าต้องทำคือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน การติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยได้ทำเป็นป้ายไวนิล และป้ายขนาด A4 ไปติดตามบริเวณพื้นที่ส่วนร่วมต่างๆในชุมชนและใช้การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว

    สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนในชุมชนจะได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และสามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้ ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู