ข้าพเจ้านางสาวเบญจรัตน์ แต้มโคกสูง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักจากเดือนที่แล้วได้หัวข้อ คือ การวางแผนยกระดับสินค้า รวมไปถึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง เดือนนี้จึงดำเนินการลงมือปฎิบัติ โดยวันแรกเป็นการจัดตั้งอบรมการพัฒนาพริกแกง โดยมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชน คือคุณป้าศรีทอง รัตนะ ซึ้งแต่เดิมแล้วคุณป้าสีทองทำพริกแกงและขายเองอยู่แล้ว จึงได้เชิญคุณป้าสีทองมาเป็นวิทยากรในการสอนทำพริกแกงอีกด้วย เริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ล้างวัตถุดิบ ก่อนลงมือทำพริกแกง โดยพริกแกงที่เราจะทำนั้นมีสองพริกแกงคือ พริกแกงเผ็ด และพริกแกงเขียวหวาน คุณป้าศรีทองได้สอนทำพริกแกงทั้งโดยอย่างละเอียด มีผู้เข้าอบรมเพื่อเรียนรู้วิธีทำพริกแกงเป็นจำนวนไม่น้อย ทุกคนต่างตั้งใจเรียนรู้และค่อยข้างได้ผลตอบรับที่ดีในการอบรมครั้งนี้อิงจากการสัมภาษณ์หลังจากการอบรมเสร็จวันแรก

วันที่ 2 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง และอ.เพียรพรรณ สุภะโคตร สาขานวัตกรรมและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยในวันที่ 2 นั่นยังคงเป็นการพัฒนาพริกแกง แต่มีความแตกต่างจากสูตรของคุณป้าศรีทอง ความต่างเป็นความเข้มข้นขึ้น ความหอมกลิ่นสมุนไพรมากขึ้น แต่ส่วนผสมและวัตถุดิบในการทำพริกแกงไม่แตกต่างกันมาก อีกทั้งเรามีการพัฒนาในส่วนของภาชนะที่ใส่พริกแกงจากเดิมใส่ในถังและถุงหิ้ว เป็นซองใส และติดตราผลิตภัณฑ์ ให้ถูกสุขอนามัย และถัดไปเป็นการอบรมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการจัดอบรมการจัดตั้งโรงเรือน เริ่มจากอบรมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อรวบรวมคนที่จะเข้าร่วมการทำพริกของเราในต่อไปและเตรียมจัดตั้งโรงเรียนเพื่อผลิตและส่งขาย

 

อื่นๆ

เมนู