ข้าพเจ้า  นางสาวนิลวรรณ  พลราษฎร์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน

เดือนมิถุนายนทางข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโควิด 19 หรือ U2T COVID – 19 week ซึ่งในกิจกรรมนั้นมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอุปกรณ์ป้องกันโควิด คือการทำกล่อง UV-C การรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และกิจกรรมสุดท้ายคือการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียนประจำตำบลบ้านยาง 

จากสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยนั้น มีผู้ติดเชื้อค่อนข้างมากและบางคนติดเชื้อแล้วถึงกับเสียชีวิต ซึ่งสถานการณ์โควิดภายในตำบลบ้านยางนั้นถือว่ายังไม่รุนแรงนัก และแต่ละสถานที่ในตำบลมีการคัดกรองก่อนเข้าในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัด องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และร้านค้าหลายแห่งในตำบล ผู้คนในตำบลป้องกันตนเองอย่างดีใส่หน้ากากอนามัยเสมอ ผู้ใดมาจากจังหวัดอื่นจะต้องรายงานให้ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ทราบและต้องกักตัวเองอยู่ภายในบ้านอย่างน้อย 14 วันเสมอ การป้องกันโควิด 19 นั้นมีหลากหลายวิธี เช่น การล้างมือบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ขึ้นไปและการใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิดนั้น ทางผู้ดำเนินงานได้อบรมเกี่ยวกับการทำกล่อง UV-C ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกล่องที่ไว้ฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรียต่าง ๆ ได้ หลักการทำงานของกล่องนั้นจะทำงานด้วยแสง ไม่ทำให้อุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปได้รับความเสียหาย ซึ่งเวลาในการฆ่าเชื้อโรคนั้นแล้วแต่แสงที่ใส่เข้าไป หรือหลอดไฟรังสี UV-C ที่เราใส่เข้าไป ยิ่งใช้เเสงมากเวลาในการฆ่าเชื้อโรคก็ยิ่งน้อยลง แต่ห้ามนำต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตเข้าไป และอย่าให้ถูกผิวหนังหรือมองโดยตรงเพราะรังสี UV-C นั้นก่อมะเร็งผิวหนังได้ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค เช่น หน้ากากอนามัย นาฬิกา แว่น ธนบัตร เป็นต้น และยังเหมาะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคสิ่งที่ใช้น้ำล้างหรือแอลกอฮอล์ล้างไม่ได้เป็นอย่างยิ่ง และเป็นอุปกรณ์ที่ราคาค่อยข้างสูง ดังนั้นทาง U2T ตำบลบ้านยางจึงได้นำวิธีการทำกล่อง UV-C มาอบรมให้ทาง อสม. ของตำบลบ้านยางให้ทราบ เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมนั้นสามารถประกอบกล่องได้โดยไม่ต้องซื้อ

   

   

   

 

อื่นๆ

เมนู