ข้าพเจ้า นายนิวัฒน์ เจียดรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ED02 ได้มีการลงพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ในสัปดาห์สุดพิเศษ คือ การลงพื้นที่อบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ ในการฉีดวัคซีน การลงพื้นที่ทำความสะอาด ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ตามสถานที่ต่างๆ ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการทำกิจกรรม ในวันที่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ซึ่งการทำกิจกรรมนั้น เพื่อที่จะป้องกันโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

                                 

        ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมCovid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิดในครั้งนี้นั้น กระผมได้รับมอบหมาย ให้รับหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในส่วนของการทำความสะอาด โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และวัดโพธิ์ทอง ซึ่งการทำความสะอาดนั้น จะเป็นในส่วนของการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนั้น ทางคณะทีมงานได้มีการซื้อตัวน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น ที่สามารถผสมกับน้ำแล้วฉีดพ่นได้เลย ในส่วนก่อนการปฏิบัติงานนั้น กระผมก็ได้มีการป้องกันตัวเอง ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าด้วย เพราะฤทธิ์ของน้ำยาฆ่าเชื้อนั้น ค่อนข้างที่จะเข้มข้น เกรงว่าจะเกิดการละคายเคืองต่อผิวหนังได้ กระผมจึงได้มีการที่จะป้องกันตัวเอง โดยมีการสวมเสื้อกันฝน ใส่หน้ากากอนามัย แว่นตา ที่คลุมผม รองเท้าบูท และถุงมือ
         สำหรับการทำงาน Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิดนั้น ภาระกิจก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางทีมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ต่างให้ความร่วมมือ จนภาระกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

                  

อื่นๆ

เมนู