1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02-การลงพื้นที่จัดกิจกรรม U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด-2019 (COVID-19) จากสถานการณ์ระบาดในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน

ED02-การลงพื้นที่จัดกิจกรรม U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด-2019 (COVID-19) จากสถานการณ์ระบาดในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน

ข้าพเจ้านายณัฐนันท์  ละอองทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชนทั่วไป  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หลังจากที่ “ทีมตําบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” พร้อมอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลและทีมผู้ดำเนินงานทุกๆคนประชุมปรับแผนการทํางาน และกําหนดแนวทางการจัดทำภารกิจพิเศษ Covid week  “ทีมตําบลบ้านยาง” ได้จัดกิจกรรมเชิงรุก โดยเน้นการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในโรงเรียน การทําความสะอาดสถานที่อบต.โรงเรียน วัด เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อ โรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ “ทีมตําบลบ้านยาง” ได้กําหนดมาตรการ และการเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ให้ความรู้แก่ประชาชน สํารวจความต้องการ และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้อนับเป็นสิ่งสําคัญที่จะควบคุมเชื้อไวรัสได้ “ทีมตําบลบ้านยาง”  ได้รวมพลัง รับมือโควิด-19 โดยร่วมกันศึกษาข้อมูล หาความรู้ทําความเข้าใจหาข้อมุลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง กำหนดแนวทางปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน ให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงทําการลงพื้นที่ สํารวจ คัดกรอง คนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงในชุมชน หาแนวทางช่วยเหลือกับพี่น้องในชุมชน ให้คลายเกี่ยวกับข้อสงสัย คลายความวิตกกังวล อีกทั้งอํานวยความสะดวกให้ประชาชน และพี่น้องในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยทั่วถึง

ผ่านการทํางาน 2 กิจกรรม (เชิงรุก – เชิงรับมือ) เชิงรุก**รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน และ รวมพลังลงทะเบียนฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติลดการระบาดโควิด อัดคลิปวิดีโอ รถกระจายเสียง สปอร์ตโฆษณา พูดเชิญชวนประชาชน ให้มาฉีดวัคซีน ด้วยความเป็นกันเอง ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นว่า เป็นวัคซีนที่สามารถเชื่อถือได้และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ร่วมกัน เร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในชุมชนบ้านเกิด (โดยท้ายสุด เราจะไม่ลืมนึกถึงหัวอก คนที่กลัว เข็มฉีดยา )”อย่าลังเลฉีดเลย ยิ่งฉีด  ยิ่งมีภูมิคุ้มกันหมู่” เชิงรับมือ**ปฏิบัติการคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน”. Step ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กําจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด Step ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19

       ¯¯¯ หยุดเชื้อเพื่อชาติ เพื่อครอบครัว  และตัวท่านเอง¯¯¯

อื่นๆ

เมนู